CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29.

Read More