Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Read More