Thứ Ba Tuần V Phục Sinh. Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 21, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ