Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 11, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ