Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng. Thánh Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

Loading Lịch phụng vụ
Nội dung

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 25, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ