Thứ Hai Tuần II Phục Sinh. Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Ca vịnh tuần II.

Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

Bắt đầu - Kết thúc

Th4 29, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ