Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh. Đức Mẹ Fa-ti-ma.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

Lễ Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 13, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ