Thứ Hai Tuần V Phục Sinh. Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 20, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ