Thứ Năm Tuần II Phục Sinh. Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 02, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ