Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Loading Lịch phụng vụ
Nội dung

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Hr 9,24-28;10,19-23); Lc 24,46-53.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 30, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ