Thứ Sáu. LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính.

Loading Lịch phụng vụ
Nội dung

Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 31, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ