Thứ sáu tuần 1 mùa Vọng. Thánh Ambrôsiô, giám mục thành Milanô, tiến sĩ Hội Thánh [397]. Lễ nhớ.

Loading Lịch phụng vụ
  • Sự kiện đã diễn ra.
Nội dung

Bài đọc: Isaia 29,17-24.

Phúc Âm: Mátthêu 9,27-31.

Bắt đầu - Kết thúc

Th12 07, 2018

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ