Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.

Loading Lịch phụng vụ
Nội dung

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 22, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ