Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh. Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng.

Loading Lịch phụng vụ
Nội dung

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Bắt đầu - Kết thúc

Th5 29, 2019

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định - 289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Chuyên mục

Tổ chức

Giáo Xứ Tân Định

Điện thoại

3829 0093 - 3829 3088

Chia sẻ