CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

Read More