Giuse Lê Đăng Thị

Thông tin chi tiết
Ngày: Th10 24 2018
Chuyên mục: Thánh tử đạo Việt Nam
Đăng bởi:
Chức phẩm: Chưởng vệ
Bình luận: 0
Tags:
Liên kết: Xem chi tiết
Chia sẻ:
Nội dung

Thánh GIUSE LÊ ĐĂNG THỊ
Chưởng vệ (1825 – 1860)
Ngày tử đạo: 24 tháng 10

“Thà chịu chết còn hơn chối đạo”

Thánh Giuse Lê Đăng Thị sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, làng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình binh nghiệp. Lớn lên, Giuse Thị chọn vào phục vụ trong triều, kế nghiệp cha và giữ chức cai đội phục vụ tại Hà Tĩnh. Giuse Thị lập gia đình với một thiếu nữ Hà Tĩnh và có ba người con. Sau khi bà mất, ông cai Thị tục huyền.

Năm 1859, vua Tự Đức hạ lệnh cấm đạo nghiêm ngặt, ông cai Thị lấy cớ bệnh xin được giải ngũ. Vì hoàn cảnh khó khán, không thể đưa được vợ con theo cùng, ông cai đội Thị trở lại Kẻ Văn một mình.

Tháng 01/1860, chiếu chỉ vua trên đây được áp dụng triệt để khắp toàn quốc. Vì có kẻ tố giác nên ông cai Thị bị bắt ngày 28/01 cùng một số bạn đồng ngũ khác và bị giải về Quảng Trị. Ông vui vẻ nhận mình là cai đội và là Kitô hữu.

Sau đó, ông được tha về nhưng phải trở lại trình diện. Ngày 20/01/1860, ông Thị trở lại trình diện và bị bát giam cùng với 31 người khác tại Quảng Trị. Trong lao tù, nhiều lần bị tra tấn và dụ dỗ chối đạo, đạp lên ảnh Chúa, nhưng ông Giuse Thị vẫn một lòng trung kiên.

Trong thời gian này, ông Thị nhắn nhủ vợ con: “Hãy lo sống đẹp lòng Chúa, chu toàn nghĩa vụ làm mẹ, và hẹn ngày toàn thể gia đình cùng được sum họp trên Nước Trời”.

Lòng đạo đức và sự vui tươi đón nhận cực hình của ông đã cảm hóa một lính canh xin lãnh Bí tích Rửa tội cách bí mật. Nhiều đêm, quân lính đã tháo gông và cho phép ông Thị đi về Nhà thờ họ Cổ Vưu (Trí Bưu) để lãnh Bí tích Giải tội, rước Mình Thánh Chúa.

Ngày 24/10/1860, vua Tự Đức ra bản án xử giảo theo đề nghị của nhà quan. Trên đường đến pháp trường chợ An Hòa, ông Giuse Thị vui vẻ chào từ biệt mọi người.

Tại pháp trường, người tử tù đức tin đã được lãnh nhận Bí tích Giải Tội và âm thầm cầu nguyện. Quân lính trói tay chân ông vào cọc đóng sẵn và cột sợi dây thừng lớn vào cổ. Sau ba hồi chiêng, bốn tên lính cầm hai đầu dây kéo thật mạnh khiến vị chứng nhân đức tin trút hơi thở.

Như lòng ước nguyện, thi hài của thánh nhân được an táng trọng thể tại Nhà thờ họ Phủ Cam. Hiện nay, bài cốt của vị tử đạo vẫn còn được lưu giữ tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giáo phận Huế.

Ông Cai đội Giuse Lê Đăng Thị được nâng lên bậc chân phước ngày 02/05/1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Liên quan