Quyên góp

Giúp Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Chúa Nhật 05/08/2018

Số tiền anh chị em giúp Đại Chủng Viện tuần trước (05.08.2018) được 32 triệu 400 ngàn đồng.

SKU: 45347.

Chuyên mục:

Product Description

Số tiền anh chị em giúp Đại Chủng Viện tuần trước (05.08.2018) được 32 triệu 400 ngàn đồng.

    There are no reviews yet.

Be the first to review “Giúp Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Chúa Nhật 05/08/2018”