Lời Chúa Giuse Nguyễn Văn Hương

[Audio] Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên – Lễ 9h00