Tags: "Lễ trọng"

24 Th3
0

Thứ Hai. TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, Lễ trọng.

Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

Xem thêm...
18 Th3
0

Thứ Ba. THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, Lễ trọng.

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

Xem thêm...
05 Th1
0

CHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH. Lễ trọng.

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Xem thêm...
31 Th12
0

Thứ Ba. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, Lễ trọng.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình (1968).

Xem thêm...
24 Th12
0

Thứ ba CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.

*Lễ đêm. Bài đọc: Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Phúc Âm: Luca 2,1-14. *Lễ rạng đông. Bài đọc: Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Phúc Âm: Luca 2,15-20. *Lễ ban ngày. Bài đọc: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-6. Phúc Âm: Gioan 1,1-18 (hay 1,1-5.9-14).

Xem thêm...
07 Th12
0

Thứ bảy. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

Bài đọc: Sáng Thế 3,9-15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Phúc Âm: Luca 1,26-38.

Xem thêm...
24 Th11
0

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.

Thánh Vịnh tuần 2. Bài đọc: Đaniel 7,2a.13b-14; Khải Huyền 1,5b-8. Phúc Âm: Gioan 18,33b-37. Không cử hành lễ thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo [thế kỷ 4].

Xem thêm...
31 Th10
0

Thứ năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Bài đọc: Khải Huyền 7,2-4.9-14; 1 Gioan 3,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 5,1-12a.

Xem thêm...
14 Th8
0

Thứ tư. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng.

Bài đọc: Khải Huyền 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Côrintô 15,20-27a. Phúc Âm: Luca 1,39-56.

Xem thêm...