• Ngày sinh: 25/09/1970
  • Nơi sinh: Sài Gòn
  • Địa chỉ: 27B Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1
  • Trình Độ: Cao Học
  • Nghề Nghiệp: Luật Sư
  • Chức vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐMV Giáo xứ kiêm phụ trách Tờ Tin Tân Định và khám chữa bệnh từ thiện