Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

18 Th4
0

Những lần hiện ra

18/04 – Thứ bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”. Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết ...

Xem thêm...
17 Th4
0

Tìm lại được bản thân

17/04 – Thứ sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện ...

Xem thêm...
16 Th4
0

Ðau khổ là một hồng ân

16/04 – Thứ năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”. Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc ...

Xem thêm...
15 Th4
0

Trên đường Em-mau

15/04 – Thứ tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, ...

Xem thêm...
14 Th4
0

Niềm tin Phục Sinh

14/04 – Thứ ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. ...

Xem thêm...
13 Th4
0

Phép lạ Phục Sinh

13/04 – Thứ hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn ...

Xem thêm...
12 Th4
0

Chúa Giêsu phục sinh

12/04 – Chúa Nhật PHỤC SINH năm A. “Người phải sống lại từ cõi chết”. Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi ...

Xem thêm...
11 Th4
0

Người đã sống lại thật

11/04 – Thứ bảy tuần thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh. “Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, ...

Xem thêm...
10 Th4
0

Thủ phạm giết Chúa

10/04 – Thứ Sáu tuần thánh – Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa. “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Lời Chúa: Ga 18, 1 – 19, 42 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối ...

Xem thêm...