Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

11 Th3
0

Thiên đàng của bác ái

11/03 – Thứ hai tuần 1 Mùa Chay. “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, ...

Xem thêm...
10 Th3
0

Cám dỗ của Chúa Giêsu

10/03 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C. “Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”. Lời Chúa: Lc 4, 1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy ...

Xem thêm...
09 Th3
0

Tin mừng của lòng thương xót

09/03 – Thứ Bảy sau lễ Tro. “Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế ...

Xem thêm...
08 Th3
0

Ý nghĩa của việc ăn chay

08/03 – Thứ Sáu sau lễ Tro. “Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay”. Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại ...

Xem thêm...
07 Th3
0

Theo Chúa Giêsu

07/03 – Thứ Năm sau lễ Tro. “Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các ...

Xem thêm...
06 Th3
0

Hoán cải nội tâm

06/03 – Thứ Tư LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt. “Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
05 Th3
0

Sẽ được gấp trăm

05/03 – Thứ Ba tuần 8 thường niên. “Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”. Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, ...

Xem thêm...
04 Th3
0

Điều kiện theo Chúa

04/03 – Thứ Hai tuần 8 thường niên. “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”. Lời Chúa: Mc 10, 17-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống ...

Xem thêm...
03 Th3
0

Cây tốt sinh trái tốt

03/03 – Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C. “Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”. Lời Chúa: Lc 6, 39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ...

Xem thêm...