Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

18 Th3
0

Chu toàn lề luật

18/03 – Thứ tư tuần 3 Mùa Chay. “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Xem thêm...
17 Th3
0

Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha

17/03 – Thứ ba tuần 3 Mùa Chay. “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”. Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa ...

Xem thêm...
16 Th3
0

Đời sống đức tin thật

16/03 – Thứ hai tuần 3 Mùa Chay. “Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”. Lời Chúa: Lc 4, 24-30 (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân ...

Xem thêm...
15 Th3
0

Nước hằng sống

15/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A. “Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 4, 5-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar ...

Xem thêm...
14 Th3
0

Người cha nhân hậu

14/03 – Thứ bảy tuần 2 Mùa Chay. “Em con đã chết nay sống lại”. Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. ...

Xem thêm...
13 Th3
0

Dụ ngôn tá điền vườn nho

13/03 – Thứ sáu tuần 2 Mùa Chay. “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó”. Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ ...

Xem thêm...
12 Th3
0

Người giầu có và Ladarô

12/03 – Thứ năm tuần 2 Mùa Chay. “Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú ...

Xem thêm...
11 Th3
0

Phục vụ đích thực

11/03 – Thứ tư tuần 2 Mùa Chay. “Họ đã lên án tử cho Người”. Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với ...

Xem thêm...
10 Th3
0

Biệt Phái giả hình

10/03 – Thứ ba tuần 2 Mùa Chay. “Họ nói mà không làm”. Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi ...

Xem thêm...