Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

12 Th1
0

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

12/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. “Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở ...

Xem thêm...
11 Th1
0

Chữa một người phong cùi

11/01 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. “Lập tức người ấy khỏi phong hủi”. Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy ...

Xem thêm...
10 Th1
0

Quê hương Nazaret

10/01 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”. Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn ...

Xem thêm...
09 Th1
0

Chúa Giêsu đi trên mặt biển

09/01 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. “Họ thấy Người đi trên mặt biển”. Lời Chúa: Mc 6, 45-52 (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên ...

Xem thêm...
08 Th1
0

Phép lạ: Bánh hóa nhiều

08/01 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. “Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”. Lời Chúa: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương ...

Xem thêm...
07 Th1
0

Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến

07/01 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh. “Nước trời đã đến gần”. Lời Chúa: Mt 4, 12-17. 23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải ...

Xem thêm...
06 Th1
0

Chúng tôi đến để triều bái Người

06/01 – Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH năm C. Lễ trọng. Lễ HỌ. “Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua”. Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh ...

Xem thêm...
05 Th1
0

Gặp Chúa-say mê-giới thiệu

05/01 – Thứ Bảy trước lễ Hiển Linh. “Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” Lời Chúa: Ga 1,43-51 Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và nói với ông: “Hãy theo Ta”. Philipphê là người ...

Xem thêm...
04 Th1
0

Gặp Ðấng Cứu Thế

04/01 – Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh. “Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế”. Lời Chúa: Ga 1,35-42 Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà ...

Xem thêm...