Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

17 Th1
0

Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác

17/01 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. LỜI CHÚA: Mc 2, 1-12 Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người ...

Xem thêm...
16 Th1
0

Chữa người phong cùi

16/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: ...

Xem thêm...
15 Th1
0

Tiếp tục rao giảng

15/01 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. “Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà ...

Xem thêm...
14 Th1
0

Công việc của Chúa Giêsu

14/01 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. “Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28 (Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ...

Xem thêm...
13 Th1
0

Sám hối và tin yêu

13/01 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của ...

Xem thêm...
12 Th1
0

Con yêu dấu đẹp lòng Ta.

12/01 – Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, Năm A. “Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người”. Lời Chúa: Mt 3, 13-17 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ...

Xem thêm...
11 Th1
0

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

11/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. “Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở ...

Xem thêm...
10 Th1
0

Chữa một người phong cùi

10/01 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. “Lập tức người ấy khỏi phong hủi”. LỜI CHÚA: Lc 5, 12-16 Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy ...

Xem thêm...
09 Th1
0

Quê hương Nazaret

09/01 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”. LỜI CHÚA: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn ...

Xem thêm...