Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

14 Th5
0

Ðược sai đi

14/05 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”. Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
13 Th5
0

Chúa chiên lành

13/05 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. “Ta là cửa chuồng chiên”. Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng ...

Xem thêm...
12 Th5
0

Chủ chăn Giêsu

12/05 – Chúa Nhật 4 PHỤC SINH năm C. “Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 10, 27-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta ...

Xem thêm...
11 Th5
0

Biết chọn lựa

11/05 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”. Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời ...

Xem thêm...
10 Th5
0

Con đường hiến thân

10/05 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”. Lời Chúa: Ga 6, 53-60 Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có ...

Xem thêm...
09 Th5
0

Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể

09/05 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. “Ta là bánh từ trời xuống”. Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, ...

Xem thêm...
08 Th5
0

Ý nghĩa của cuộc sống

08/05 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. “Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta ...

Xem thêm...
07 Th5
0

Bánh trường sinh

07/05 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. “Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”. Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì ...

Xem thêm...
06 Th5
0

Tin vào Đấng Thiên Sai

06/05 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. “Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, ...

Xem thêm...
escort istanbul escort