Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

16 Th12
0

Phải làm gì?

16/12 – Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng năm C. “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Lời Chúa: Lc 3, 10-18 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng ...

Xem thêm...
15 Th12
0

Gioan Tẩy Giả là Elia

15/12 – Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng. “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”. Lời Chúa: Mt 17, 10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói ...

Xem thêm...
14 Th12
0

Chủ quan, phiến diện

14/12 – Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng – Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”. Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán ...

Xem thêm...
13 Th12
0

Gioan Tẩy giả được Chúa khen

13/12 – Thứ Năm tuần 2 mùa vọng – Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. * Có lẽ thánh nữ đã chịu chết ở Xyracuxa, thời hoàng đế ...

Xem thêm...
12 Th12
0

Dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

12/12 – Thứ Tư tuần 2 mùa vọng. “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc”. Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó ...

Xem thêm...
11 Th12
0

Con chiên lạc đàn

11/12 – Thứ Ba tuần 2 mùa vọng. “Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”. Lời Chúa: Mt 18, 12-14 Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có ...

Xem thêm...
10 Th12
0

Chữa người bất toại và quyền tha tội

10/12 – Thứ Hai tuần 2 mùa vọng. “Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”. Lời Chúa: Lc 5, 17-26 Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật ...

Xem thêm...
09 Th12
0

Dọn-sửa đường cho Chúa đi

09/12 – Chúa Nhật tuần 2 Mùa Vọng năm C. “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Lời Chúa: Lc 3, 1-6 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười ...

Xem thêm...
08 Th12
0

Nhớ lại và lắng nghe

08/12 – Thứ Bảy tuần 1 mùa vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên ...

Xem thêm...