Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

17 Th4
0

Dung mạo kẻ phản bội

17/04 – Thứ Tư tuần thánh. “Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”. Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm ...

Xem thêm...
15 Th4
0

Yêu là cho đi

15/04 – Thứ Hai tuần thánh. “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”. Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết ...

Xem thêm...
14 Th4
0

Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn

14/04 – Chúa Nhật Lễ LÁ năm C. “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Bài Thương Khó: Lc 22,14-23,56 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu C. ...

Xem thêm...
13 Th4
0

Người công chính

13/04 – Thứ bảy tuần 5 mùa Chay. “Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”. Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài ...

Xem thêm...
12 Th4
0

Ðường chân lý

12/04 – Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay. “Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”. Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã ...

Xem thêm...
11 Th4
0

Niềm tin và lý trí

11/04 – Thứ năm tuần 5 Mùa Chay. “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”. Lời Chúa: Ga 8, 51-59 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, ...

Xem thêm...
10 Th4
0

Ðức Tin Chân Chính

10/04 – Thứ tư tuần 5 Mùa Chay. “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi ...

Xem thêm...
09 Th4
0

Vai Trò Của Ðấng Messia

09/04 – Thứ ba tuần 5 Mùa Chay. “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”. Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái ...

Xem thêm...
08 Th4
0

Khủng hoảng niềm tin

08/04 – Thứ hai tuần 5 mùa Chay năm C. “Ta là sự sáng thế gian”. Lời Chúa: Ga 8, 12-20 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ...

Xem thêm...
escort istanbul escort