Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

12 Th2
0

Điều chính yếu của Tin Mừng

12/02 – Thứ Ba tuần 5 thường niên. “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Lời Chúa: Mc 7, 1-13 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật ...

Xem thêm...
11 Th2
0

Chúa Giêsu hoạt động.

11/02 – Thứ Hai tuần 5 thường niên – Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế các bệnh nhân. “Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”. Lời Chúa: Mc 6, 53-56 Khi ấy, Chúa Giêsu và ...

Xem thêm...
10 Th2
0

Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên

10/02 – Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C. “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại ...

Xem thêm...
09 Th2
0

Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu

09/02 – Thứ Bảy tuần 4 thường niên. “Họ như đàn chiên không người chăn”. Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã ...

Xem thêm...
08 Th2
0

Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

08/02 – Thứ Sáu tuần 4 thường niên. “Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Lời Chúa: Mc 6, 14-29 Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã ...

Xem thêm...
07 Th2
0

Chúa Cha hằng làm việc luôn

07/02 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên. MỒNG BA TẾT KỶ HỢI. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. “Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm”. Lời Chúa: Ga ...

Xem thêm...
06 Th2
0

Mừng xuân với gia đình.

06/02 – Thứ Tư tuần 4 thường niên. MỒNG HAI TẾT KỶ HỢI. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. “Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta”. Lời Chúa: Lc 1,67-75 Khi ấy, Dacaria, cha ...

Xem thêm...
05 Th2
0

Phó thác cho Chúa của mùa xuân

05/02 – Thứ Ba tuần 4 thường niên. MỒNG MỘT TẾT KỶ HỢI. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Lời Chúa: Mt 6,25-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
04 Th2
0

Người bị quỷ ám và đàn heo

04/02 – Thứ Hai tuần 4 thường niên. NGÀY TẤT NIÊN. TẠ ƠN THIÊN CHÚA. “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Lời Chúa: Mc 5, 1-20 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển ...

Xem thêm...