Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

20 Th12
0

Truyền tin cho Đức Maria

20/12 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng. “Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”. LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38 Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, ...

Xem thêm...
19 Th12
0

Truyền tin cho ông Gia-ca-ri-a

19/12 – Thứ Năm tuần 3 mùa vọng. “Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”. LỜI CHÚA: Lc 1, 5-25 Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ...

Xem thêm...
18 Th12
0

Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta

18/12 – Thứ Tư tuần 3 mùa vọng. “Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít”. LỜI CHÚA: Mt 1, 18-24 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Xem thêm...
17 Th12
0

Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô

17/12 – Thứ ba tuần 3 mùa vọng. “Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”. LỜI CHÚA: Mt 1, 1-17 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh ...

Xem thêm...
16 Th12
0

Quyền phép nào?

16/12 – Thứ Hai tuần 3 mùa vọng. “Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?” LỜI CHÚA: Mt 21, 23-27 Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân ...

Xem thêm...
14 Th12
0

Gioan Tẩy Giả là Elia

14/12 – Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng – Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”. LỜI CHÚA: Mt 17, 10-13 Khi xuống núi, các ...

Xem thêm...
13 Th12
0

Chủ quan, phiến diện

13/12 – Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng. “Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”. LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? ...

Xem thêm...
12 Th12
0

Gioan Tẩy giả được Chúa khen

12/12 – Thứ Năm tuần 2 mùa vọng. “Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. LỜI CHÚA: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con ...

Xem thêm...
11 Th12
0

Dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

11/12 – Thứ Tư tuần 2 mùa vọng. “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc”. LỜI CHÚA: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó ...

Xem thêm...