Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

19 Th2
0

Người mù Bếtsaiđa

19/02 – Thứ Tư tuần 6 thường niên. “Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”. Lời Chúa: Mc 8, 22-26 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một ...

Xem thêm...
18 Th2
0

Phó thác cho tình yêu Thiên Chúa

18/02 – Thứ Ba tuần 6 thường niên. “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Lời Chúa: Mc 8, 14-21 Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc ...

Xem thêm...
17 Th2
0

Xin điềm lạ

17/02 – Thứ Hai tuần 6 thường niên. “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?”. Lời Chúa: Mc 8, 11-13 Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin ...

Xem thêm...
16 Th2
0

Chúa Giêsu: không hủy bỏ, nhưng kiện toàn Luật

16/02 – Chúa Nhật 6 Thường Niên năm A. “Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này”. Lời Chúa: Mt 5, 17-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
15 Th2
0

Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2

15/02 – Thứ Bảy tuần 5 thường niên. “Họ ăn no nê” Lời Chúa: Mc 8,1-10 Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: ...

Xem thêm...
14 Th2
0

Chúa Giêsu và người điếc

14/02 – Thứ Sáu tuần 5 thường niên. – Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục. Lễ nhớ. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
13 Th2
0

Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

13/02 – Thứ Năm tuần 5 thường niên. “Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái” Lời Chúa: Mc 7, 24-30 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào ...

Xem thêm...
12 Th2
0

Tinh sạch tinh thần

12/02 – Thứ Tư tuần 5 thường niên. “Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”. Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo ...

Xem thêm...
11 Th2
0

Điều chính yếu của Tin Mừng

11/02 – Thứ Ba tuần 5 thường niên. – Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế các bệnh nhân. “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Lời Chúa: Mc ...

Xem thêm...