Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

16 Th5
0

Chấp nhận lội ngược dòng

16/05 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. “Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”. Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Xem thêm...
15 Th5
0

Yêu thương và phục vụ

15/05 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”. Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của ...

Xem thêm...
14 Th5
0

Ðược sai đi

14/05 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”. Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
13 Th5
0

Sự kết hiệp thâm sâu

13/05 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. “Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy ...

Xem thêm...
12 Th5
0

Hiệp nhất và bình an

12/05 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Lời Chúa: Ga 14, 27-31a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, ...

Xem thêm...
11 Th5
0

Những giới hạn

11/05 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. “Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều”. Lời Chúa: Ga 14, 21-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe ...

Xem thêm...
10 Th5
0

Con đường Giê-su

10/05 – Chúa Nhật tuần 5 PHỤC SINH năm A. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Lời Chúa: Ga 14, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
09 Th5
0

Cầu nguyện nhân danh Chúa

09/05 – Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh. “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Lời Chúa: Ga 14, 7-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. ...

Xem thêm...
08 Th5
0

Ðường về quê trời

08/05 – Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy ...

Xem thêm...