Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

12 Th9
0

Bắt chước Thiên Chúa Cha

12/09 – Thứ năm tuần 23 thường niên. “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các ...

Xem thêm...
11 Th9
0

Phúc thật và khốn thay

11/09 – Thứ tư tuần 23 thường niên. “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc ...

Xem thêm...
10 Th9
0

Chọn Nhóm Mười Hai

10/09 – Thứ ba tuần 23 thường niên. “Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”. Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và ...

Xem thêm...
09 Th9
0

Làm việc tốt ngày Sabbat

09/09 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. “Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không”. Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ...

Xem thêm...
08 Th9
0

Từ bỏ tất cả để làm môn đệ Chúa

08/09 – Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C. “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ...

Xem thêm...
07 Th9
0

Ý nghĩa ngày Sabbat

07/09 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Lời Chúa: Lc 6, 1-5 Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì ...

Xem thêm...
06 Th9
0

Vui tươi vì Chúa đồng hành

06/09 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”. Lời Chúa: Lc 5, 33-39 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa ...

Xem thêm...
05 Th9
0

Kẻ chinh phục con người.

05/09 – Thứ năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên ...

Xem thêm...
04 Th9
0

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng

04/09 – Thứ tư tuần 22 thường niên. “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ...

Xem thêm...
escort istanbul escort