Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

16 Th1
0

Tiếp tục rao giảng

16/01 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. “Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà ...

Xem thêm...
15 Th1
0

Công việc của Chúa Giêsu

15/01 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. “Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. Lời Chúa: Mc 1, 21-28 (Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ...

Xem thêm...
14 Th1
0

Sám hối và tin yêu

14/01 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của ...

Xem thêm...
13 Th1
0

Con yêu dấu của Cha

13/01 – Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C. Lễ kính. “Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”. Lời Chúa: Lc 3, 15-16. 21-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Xem thêm...
12 Th1
0

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

12/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. “Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở ...

Xem thêm...
11 Th1
0

Chữa một người phong cùi

11/01 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. “Lập tức người ấy khỏi phong hủi”. Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy ...

Xem thêm...
10 Th1
0

Quê hương Nazaret

10/01 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”. Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn ...

Xem thêm...
09 Th1
0

Chúa Giêsu đi trên mặt biển

09/01 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. “Họ thấy Người đi trên mặt biển”. Lời Chúa: Mc 6, 45-52 (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên ...

Xem thêm...
08 Th1
0

Phép lạ: Bánh hóa nhiều

08/01 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. “Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”. Lời Chúa: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương ...

Xem thêm...