Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

22 Th11
0

Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa

22/11 – Thứ sáu tuần 33 thường niên – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”. Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Chúa Giêsu vào ...

Xem thêm...
21 Th11
0

Ðức Mẹ dâng mình vào đền thờ

21/11 – Thứ năm tuần 33 thường niên – Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. “Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”. Lời Chúa: Mt 12, ...

Xem thêm...
20 Th11
0

Nén bạc sinh lời

20/11 – Thứ tư tuần 33 thường niên. “Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”. Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân ...

Xem thêm...
19 Th11
0

Thể hiện hoán cải cách cụ thể

19/11 – Thứ ba tuần 33 thường niên. “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có ...

Xem thêm...
18 Th11
0

Người mù thành Giêricô

18/11 – Thứ hai tuần 33 thường niên. “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. LỜI CHÚA: Lc 18, 35-43 Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ...

Xem thêm...
17 Th11
0

Làm chứng cho Chúa

17/11 – Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C. – Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. “Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho ...

Xem thêm...
16 Th11
0

Cầu nguyện là sức mạnh

16/11 – Thứ bảy tuần 32 thường niên. “Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”. Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ...

Xem thêm...
15 Th11
0

Sống trong ngày của Chúa

15/11 – Thứ sáu tuần 32 thường niên – Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”. Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
14 Th11
0

Sống giây phút hiện tại

14/11 – Thứ năm tuần 32 thường niên. “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: ...

Xem thêm...