Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

23 Th1
0

Chúa Giêsu là ai?

23/01 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. “Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”. LỜI ...

Xem thêm...
22 Th1
0

Cần làm việc lành

22/01 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. “Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?” LỜI CHÚA: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một ...

Xem thêm...
21 Th1
0

Cốt lõi của Lề Luật

21/01 – Thứ Ba tuần 2 thường niên – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”. LỜI CHÚA: Mc 2, 23-28 Vào một ngày ...

Xem thêm...
20 Th1
0

Cốt lõi của đạo chính là tình thương

20/01 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. “Tân lang còn ở với họ”. LỜI CHÚA: Mc 2, 18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại ...

Xem thêm...
19 Th1
0

Chiên Thiên Chúa xoá tội trần gian

19/01 – Chúa Nhật 2 Thường Niên năm A. “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”. Lời Chúa: Ga 1, 29-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến ...

Xem thêm...
18 Th1
0

Thầy thuốc cho người đau yếu

18/01 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất của Kitô hữu. “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”. LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17 ...

Xem thêm...
17 Th1
0

Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác

17/01 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. LỜI CHÚA: Mc 2, 1-12 Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người ...

Xem thêm...
16 Th1
0

Chữa người phong cùi

16/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: ...

Xem thêm...
15 Th1
0

Tiếp tục rao giảng

15/01 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. “Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà ...

Xem thêm...