Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

19 Th11
0

Người mù thành Giêricô

19/11 – Thứ hai tuần 33 thường niên. “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. LỜI CHÚA: Lc 18, 35-43 Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ...

Xem thêm...
18 Th11
0

Vì Danh Chúa

18/11 – Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên năm B – Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. Lễ Trọng. “Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa ...

Xem thêm...
17 Th11
0

Cầu nguyện là sức mạnh

17/11 – Thứ bảy tuần 32 thường niên. “Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”. Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ...

Xem thêm...
16 Th11
0

Sống trong ngày của Chúa

16/11 – Thứ sáu tuần 32 thường niên. “Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”. Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra ...

Xem thêm...
15 Th11
0

Sống giây phút hiện tại

15/11 – Thứ năm tuần 32 thường niên – Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa ...

Xem thêm...
14 Th11
0

Biết tạ ơn Thiên Chúa

14/11 – Thứ tư tuần 32 thường niên. “Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới ...

Xem thêm...
13 Th11
0

Đúng vị trí – làm điều phải làm

13/11 – Thứ ba tuần 32 thường niên. “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. Lời Chúa: Lc 17, 7-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có ...

Xem thêm...
12 Th11
0

Bổn phận với đồng loại

12/11 – Thứ hai tuần 32 thường niên – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
11 Th11
0

Chúa Giêsu và người dâng cúng nhiều hơn hết

11/11 – Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên năm B. “Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng ...

Xem thêm...