Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

25 Th10
0

Dấu chỉ của thời đại

25/10 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. “Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?” Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân ...

Xem thêm...
24 Th10
0

Lửa tình yêu

24/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa ...

Xem thêm...
23 Th10
0

Người quản lý trung tín khôn ngoan

23/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên. “Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”. Lời Chúa: Lc 12, 39-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ...

Xem thêm...
22 Th10
0

Tỉnh thức

22/10 – Thứ Ba tuần 29 thường niên. “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”. Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, ...

Xem thêm...
21 Th10
0

Làm giàu trước mặt Chúa

21/10 – Thứ Hai tuần 29 thường niên. “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo ...

Xem thêm...
20 Th10
0

Giảng dạy cho muôn dân

20/10 – Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C. CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC. “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
19 Th10
0

Thánh Thần sẽ dạy

19/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. “Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. Lời Chúa: Lc 12, 8-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận ...

Xem thêm...
18 Th10
0

Diễn văn truyền giáo

18/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. LỜI CHÚA: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai ...

Xem thêm...
17 Th10
0

Dòng máu cứu độ

17/10 – Thứ Năm tuần 28 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria”. ...

Xem thêm...