Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

23 Th10
0

Tỉnh thức

23/10 – Thứ Ba tuần 29 thường niên. “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”. Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, ...

Xem thêm...
22 Th10
0

Làm giàu trước mặt Chúa

22/10 – Thứ Hai tuần 29 thường niên. “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo ...

Xem thêm...
21 Th10
0

Giá chuộc cho muôn người

21/10 – Chúa Nhật tuần 29 thường niên – Chúa Nhật truyền giáo. “Con Người đến để ban mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. Lời Chúa: Mc 10, 35-45 Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê ...

Xem thêm...
20 Th10
0

Thánh Thần sẽ dạy

20/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. “Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. Lời Chúa: Lc 12, 8-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận ...

Xem thêm...
19 Th10
0

Anh em đừng sợ

19/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên. “Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”. Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen ...

Xem thêm...
18 Th10
0

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

18/10 – Thứ Năm tuần 28 thường niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai ...

Xem thêm...
17 Th10
0

Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái

17/10 – Thứ Tư tuần 28 thường niên – Thánh Ignatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Lời Chúa : Lc 11, 42-46 Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ...

Xem thêm...
16 Th10
0

Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu

16/10 – Thứ Ba tuần 28 thường niên. “Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. Lời Chúa: Lc 11, 37-41 Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái ...

Xem thêm...
16 Th10
0

Dấu lạ Gio-na

15/10 – Thứ Hai tuần 28 thường niên – Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. Lời Chúa: Lc 11, ...

Xem thêm...