Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

21 Th2
0

Tuyên xưng của Phêrô

21/02 – Thứ Năm tuần 6 thường niên. “Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”. Lời Chúa: Mc 8, 27-33 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê ...

Xem thêm...
20 Th2
0

Người mù Bếtsaiđa

20/02 – Thứ Tư tuần 6 thường niên. “Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”. Lời Chúa: Mc 8, 22-26 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một ...

Xem thêm...
19 Th2
0

Men phó thác cho tình yêu Thiên Chúa

19/02 – Thứ Ba tuần 6 thường niên. “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Lời Chúa: Mc 8, 14-21 Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc ...

Xem thêm...
18 Th2
0

Xin điềm lạ

18/02 – Thứ Hai tuần 6 thường niên. “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?”. Lời Chúa: Mc 8, 11-13 Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin ...

Xem thêm...
17 Th2
0

Chúa chúc phúc và chúc dữ

17/02 – Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C. “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. Lời Chúa: Lc 6, 17. 20-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
16 Th2
0

Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2

16/02 – Thứ Bảy tuần 5 thường niên. “Họ ăn no nê” Lời Chúa: Mc 8,1-10 Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: ...

Xem thêm...
15 Th2
0

Chúa Giêsu và người điếc

15/02 – Thứ Sáu tuần 5 thường niên. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa ...

Xem thêm...
14 Th2
0

Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

14/02 – Thứ Năm tuần 5 thường niên – Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục. Lễ nhớ. “Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái” Lời Chúa: Mc 7, ...

Xem thêm...
13 Th2
0

Tinh sạch tinh thần

13/02 – Thứ Tư tuần 5 thường niên. “Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”. Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo ...

Xem thêm...
escort istanbul escort