Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

27 Th9
0

Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ

27/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là ...

Xem thêm...
26 Th9
0

Câu hỏi về Chúa Giêsu

26/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

25/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho ...

Xem thêm...
24 Th9
0

Mẹ Chúa và anh em Chúa

24/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm ...

Xem thêm...
23 Th9
0

Đèn sáng đặt đúng chỗ

23/09 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. “Đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”. Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn ...

Xem thêm...
22 Th9
0

Phụng sự Thiên Chúa hay nô lệ tiền của?

22/09 – Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C. “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Lời Chúa: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13} Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ...

Xem thêm...
21 Th9
0

Đứng dậy – đi theo Chúa

21/09 – Thứ bảy tuần 24 thường niên – THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. “Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
20 Th9
0

Vai trò người phụ nữ trong Tin Mừng

20/09 – Thứ sáu tuần 24 thường niên – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. “Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”. ...

Xem thêm...
19 Th9
0

Yêu mến nhiều, tha thứ nhiều

19/09 – Thứ năm tuần 24 thường niên. “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến ...

Xem thêm...