Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

26 Th9
0

Người sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

26/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Mẹ Chúa và anh em Chúa

25/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm ...

Xem thêm...
24 Th9
0

Đèn sáng đặt đúng chỗ

24/09 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. “Đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”. TẾT TRUNG THU. CẦU CHO THIẾU NHI. Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Xem thêm...
23 Th9
0

Muốn làm lớn, phải làm người phục vụ

23/09 – Chúa Nhật tuần 25 Thường Niên năm B. “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. Lời Chúa: Mc 9, 29-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. ...

Xem thêm...
22 Th9
0

Dụ Ngôn Người Gieo Giống

22/09 – Thứ bảy tuần 24 thường niên. “Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ ...

Xem thêm...
21 Th9
0

Đứng dậy – Đi theo Chúa.

21/09 – Thứ sáu tuần 24 thường niên – THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. “Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
20 Th9
0

Yêu mến nhiều, tha thứ nhiều

20/09 – Thứ năm tuần 24 thường niên – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
19 Th9
0

Thái Ðộ Thiếu Nhất Quán

19/09 – Thứ tư tuần 24 thường niên. “Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”. Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
18 Th9
0

Người chết thành Naim

18/09 – Thứ ba tuần 24 thường niên. “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân ...

Xem thêm...