Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

28 Th11
0

Giờ cứu rỗi đã gần đến

28/11 – Thứ Năm tuần 34 thường niên. “Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt”. Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn ...

Xem thêm...
27 Th11
0

Làm chứng về Chúa

27/11 – Thứ Tư tuần 34 thường niên. “Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”. Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, ...

Xem thêm...
26 Th11
0

Gắn bó với Chúa từng giây phút

26/11 – Thứ Ba tuần 34 thường niên. “Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”. Lời Chúa: Lc 21, 5-11 Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và ...

Xem thêm...
25 Th11
0

Cho đi tất cả

25/11 – Thứ Hai tuần 34 thường niên. “Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”. Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền ...

Xem thêm...
24 Th11
0

Vua muôn dân

24/11 – Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C. – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Lời Chúa: Lc 23, 35-43 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...

Xem thêm...
23 Th11
0

Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại

23/11 – Thứ bảy tuần 33 thường niên. “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống”. Lời Chúa: Lc 20, 27-40 Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không ...

Xem thêm...
22 Th11
0

Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa

22/11 – Thứ sáu tuần 33 thường niên – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”. Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Chúa Giêsu vào ...

Xem thêm...
21 Th11
0

Ðức Mẹ dâng mình vào đền thờ

21/11 – Thứ năm tuần 33 thường niên – Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. “Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”. Lời Chúa: Mt 12, ...

Xem thêm...
20 Th11
0

Nén bạc sinh lời

20/11 – Thứ tư tuần 33 thường niên. “Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”. Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân ...

Xem thêm...