Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

23 Th11
0

Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa

23/11 – Thứ sáu tuần 33 thường niên. “Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp”. Lời Chúa: Lc 19, 45-48 Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn ...

Xem thêm...
22 Th11
0

Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem

22/11 – Thứ năm tuần 33 thường niên – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi”. Lời Chúa: Lc 19, 41-44 Khi ấy, Chúa Giêsu đến ...

Xem thêm...
21 Th11
0

Ðức Mẹ dâng mình trong đền thờ

21/11 – Thứ tư tuần 33 thường niên – Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. “Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”. Lời Chúa: Mt 12, ...

Xem thêm...
20 Th11
0

Thể hiện hoán cải cách cụ thể

20/11 – Thứ ba tuần 33 thường niên. “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có ...

Xem thêm...
19 Th11
0

Người mù thành Giêricô

19/11 – Thứ hai tuần 33 thường niên. “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. LỜI CHÚA: Lc 18, 35-43 Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ...

Xem thêm...
18 Th11
0

Vì Danh Chúa

18/11 – Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên năm B – Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. Lễ Trọng. “Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa ...

Xem thêm...
17 Th11
0

Cầu nguyện là sức mạnh

17/11 – Thứ bảy tuần 32 thường niên. “Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”. Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ...

Xem thêm...
16 Th11
0

Sống trong ngày của Chúa

16/11 – Thứ sáu tuần 32 thường niên. “Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”. Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra ...

Xem thêm...
15 Th11
0

Sống giây phút hiện tại

15/11 – Thứ năm tuần 32 thường niên – Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa ...

Xem thêm...