Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

25 Th1
0

Tông Đồ Phaolô Trở Lại

25/01 – Thứ Sáu tuần 2 thường niên – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. Lời ...

Xem thêm...
24 Th1
0

Chúa Giêsu là ai?

24/01 – Thứ Năm tuần 2 thường niên – Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng ...

Xem thêm...
23 Th1
0

Cần làm việc lành

23/01 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. “Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?” Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một ...

Xem thêm...
22 Th1
0

Cốt lõi của Lề Luật

22/01 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”. Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ ...

Xem thêm...
21 Th1
0

Cốt lõi của đạo chính là tình thương

21/01 – Thứ Hai tuần 2 thường niên – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Tân lang còn ở với họ”. Lời Chúa: Mc 2, 18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn ...

Xem thêm...
20 Th1
0

Phép lạ Cana

20/01 – Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C. “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”. Lời Chúa: Ga 2, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có tiệc cưới ...

Xem thêm...
19 Th1
0

Thầy thuốc cho người đau yếu

19/01 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”. Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn ...

Xem thêm...
18 Th1
0

Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác

18/01 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên – Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. Lời Chúa: Mc 2, 1-12 Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về ...

Xem thêm...
17 Th1
0

Chữa người phong cùi

17/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa ...

Xem thêm...
escort istanbul escort