Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

07 Th5
0

Củng cố đức tin

07/05 – Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”. Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo ...

Xem thêm...
06 Th5
0

Ðức tin là ánh sáng

06/05 – Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. “Ta là sự sáng đã đến thế gian”. Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, ...

Xem thêm...
04 Th5
0

Chúa chiên lành

04/05 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. “Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. Lời Chúa: Ga 10, 11-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống ...

Xem thêm...
03 Th5
0

Cửa chuồng chiên

03/05 – Chúa Nhật tuần 4 PHỤC SINH năm A. “Ta là cửa chuồng chiên”. Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ...

Xem thêm...
02 Th5
0

Biết chọn lựa

02/05 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 3 Phục Sinh. – Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”. Lời Chúa: Ga 6, ...

Xem thêm...
01 Th5
0

Người thợ vô danh: Thinh lặng, cầu nguyện và xin vâng

01/05 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 3 Phục Sinh. – Thánh Giuse thợ. “Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?” Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân ...

Xem thêm...
30 Th4
0

Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể

30/04 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. “Ta là bánh từ trời xuống”. Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, ...

Xem thêm...
29 Th4
0

Ý nghĩa của cuộc sống

29/04 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 6, ...

Xem thêm...
28 Th4
0

Bánh trường sinh

28/04 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. “Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”. Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì ...

Xem thêm...