Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

28 Th6
0

Tình yêu thương xót

28/06 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ TRỌNG. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”. ...

Xem thêm...
27 Th6
0

Nhà xây trên đá

27/06 – Thứ Năm tuần 12 thường niên. “Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”. Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói ...

Xem thêm...
26 Th6
0

Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu

26/06 – Thứ Tư tuần 12 thường niên. “Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”. Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ ...

Xem thêm...
25 Th6
0

Thi hành điều muốn người khác làm cho mình

25/06 – Thứ Ba tuần 12 thường niên. “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”. Lời Chúa: Mt. 7, 6. 12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
24 Th6
0

Gioan tiền hô

24/06 – Thứ Hai tuần 12 thường niên – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng. “Nó sẽ gọi tên là Gioan”. Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80 Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. ...

Xem thêm...
23 Th6
0

Phép lạ Bánh Hóa Nhiều

23/06 – Chúa Nhật 12 Thường Niên năm C. MÌNH MÁU THÁNH. Lễ Trọng. Lễ HỌ. “Tất cả đều ăn no nê”. Lời Chúa: Lc 9, 11b-17 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói ...

Xem thêm...
22 Th6
0

Hãy làm tôi tớ Thiên Chúa

22/06 – Thứ Bảy tuần 11 thường niên. “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. Lời Chúa: Mt 6, 24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai ...

Xem thêm...
21 Th6
0

Kho tàng trên trời

21/06 – Thứ Sáu tuần 11 thường niên – Thánh Lu-y Gôndaga, tu sĩ. Lễ nhớ. “Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó”. Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn ...

Xem thêm...
20 Th6
0

Chúa Giêsu dạy lời cầu nguyện

20/06 – Thứ Năm tuần 11 thường niên. “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời ...

Xem thêm...