Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

03 Th9
0

Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám

03/09 – Thứ ba tuần 22 thường niên – Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
02 Th9
0

Tin mừng của Chúa Giêsu

02/09 – Thứ hai tuần 22 thường niên. “Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”. Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
01 Th9
0

Nhắc lên – Hạ xuống

01/09 – Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C. “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Xem thêm...
31 Th8
0

Trung tín và sáng kiến

31/08 – Thứ bảy tuần 21 thường niên. “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
30 Th8
0

Chờ đợi Chúa Giêsu

30/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên. “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ ...

Xem thêm...
29 Th8
0

Cái chết của một tiên tri

29/08 – Thứ Năm tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Lời Chúa: Mc 6, 17-29 ...

Xem thêm...
28 Th8
0

Mồ mả tô vôi

28/08 – Thứ tư tuần 21 thường niên – Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”. Lời Chúa: Mt 23, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
27 Th8
0

Chúa động lòng thương

27/08 – Thứ ba tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu. “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy” Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một ...

Xem thêm...
26 Th8
0

Khốn cho các ngươi

26/08 – Thứ hai tuần 21 thường niên. “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”. Lời Chúa: Mt 23, 13-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt ...

Xem thêm...
escort istanbul escort