Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

31 Th8
0

Trung tín và sáng kiến

31/08 – Thứ bảy tuần 21 thường niên. “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
30 Th8
0

Chờ đợi Chúa Giêsu

30/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên. “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ ...

Xem thêm...
29 Th8
0

Cái chết của một tiên tri

29/08 – Thứ Năm tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Lời Chúa: Mc 6, 17-29 ...

Xem thêm...
28 Th8
0

Mồ mả tô vôi

28/08 – Thứ tư tuần 21 thường niên – Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri”. Lời Chúa: Mt 23, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
27 Th8
0

Chúa động lòng thương

27/08 – Thứ ba tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu. “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy” Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một ...

Xem thêm...
26 Th8
0

Khốn cho các ngươi

26/08 – Thứ hai tuần 21 thường niên. “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”. Lời Chúa: Mt 23, 13-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt ...

Xem thêm...
23 Th8
0

Giới răn trọng nhất

23/08 – Thứ Sáu tuần 20 thường niên. “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”. Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa ...

Xem thêm...
22 Th8
0

Xin Vâng

22/08 – Thứ Năm tuần 20 thường niên – Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. “Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai ...

Xem thêm...
21 Th8
0

Lòng nhân lành của Chúa

21/08 – Thứ Tư tuần 20 thường niên – Thánh Piô 10, giáo hoàng. Lễ nhớ. “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...