Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

31 Th10
0

Giờ của Chúa

31/10 – Thứ Năm tuần 30 thường niên. “Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?” Lời Chúa: Lc 13, 31-35 Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ...

Xem thêm...
30 Th10
0

Cửa hẹp

30/10 – Thứ Tư tuần 30 thường niên. “Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”. Lời Chúa: Lc 13, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng ...

Xem thêm...
29 Th10
0

Nước Thiên Chúa

29/10 – Thứ Ba tuần 30 thường niên. “Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”. Lời Chúa: Lc 13, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so ...

Xem thêm...
28 Th10
0

Chọn lựa của Chúa

28/10 – Thứ Hai tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”. Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
27 Th10
0

Cầu nguyện trong khiêm tốn và sám hối

27/10 – Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C. “Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với ...

Xem thêm...
26 Th10
0

Nếu không ăn năn hối cải, thì…

26/10 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Khi ấy, có những kẻ thuật lại ...

Xem thêm...
25 Th10
0

Dấu chỉ của thời đại

25/10 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. “Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?” Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân ...

Xem thêm...
24 Th10
0

Lửa tình yêu

24/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa ...

Xem thêm...
23 Th10
0

Người quản lý trung tín khôn ngoan

23/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên. “Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”. Lời Chúa: Lc 12, 39-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ...

Xem thêm...