Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

27 Th10
0

Nếu không ăn năn hối cải, thì…

27/10 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Khi ấy, có những kẻ thuật lại ...

Xem thêm...
26 Th10
0

Dấu chỉ của thời đại

26/10 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. “Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?” Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân ...

Xem thêm...
25 Th10
0

Lửa tình yêu

25/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa ...

Xem thêm...
24 Th10
0

Người quản lý trung tín khôn ngoan

24/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên. “Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”. Lời Chúa: Lc 12, 39-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ...

Xem thêm...
23 Th10
0

Tỉnh thức

23/10 – Thứ Ba tuần 29 thường niên. “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”. Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, ...

Xem thêm...
22 Th10
0

Làm giàu trước mặt Chúa

22/10 – Thứ Hai tuần 29 thường niên. “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo ...

Xem thêm...
21 Th10
0

Giá chuộc cho muôn người

21/10 – Chúa Nhật tuần 29 thường niên – Chúa Nhật truyền giáo. “Con Người đến để ban mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. Lời Chúa: Mc 10, 35-45 Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê ...

Xem thêm...
20 Th10
0

Thánh Thần sẽ dạy

20/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. “Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. Lời Chúa: Lc 12, 8-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận ...

Xem thêm...
19 Th10
0

Anh em đừng sợ

19/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên. “Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”. Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen ...

Xem thêm...