Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

02 Th9
0

Giới răn Thiên Chúa – tập tục phàm nhân

02/09 – Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B. “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô ...

Xem thêm...
01 Th9
0

Trung tín và sáng kiến

01/09 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên. “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
31 Th8
0

Chờ đợi Chúa Giêsu

31/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên. “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ ...

Xem thêm...
30 Th8
0

Tỉnh thức và sẵn sàng

30/08 – Thứ năm tuần 21 thường niên. “Các con hãy sẵn sàng”. Lời Chúa: Mt 24, 42-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các ...

Xem thêm...
29 Th8
0

Cái chết của một tiên tri

29/08 – Thứ tư tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Lời Chúa: Mc 6, 17-29 ...

Xem thêm...
28 Th8
0

Khốn cho kẻ giả hình

28/08 – Thứ ba tuần 21 thường niên – Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”. Lời Chúa Mt 23, 23-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán ...

Xem thêm...
27 Th8
0

Khốn cho các ngươi, …

27/08 – Thứ hai tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”. Lời Chúa: Mt 23, 13-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, ...

Xem thêm...
26 Th8
0

Chúa Giêsu – Lời ban sự sống

26/08 – Chúa Nhật tuần 21 Thường Niên năm B. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”. Lời Chúa: Ga 6, 61-70 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ...

Xem thêm...
25 Th8
0

Luật sĩ và biệt phái giả hình

25/08 – Thứ Bảy tuần 20 thường niên. “Họ nói mà không làm”. Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi ...

Xem thêm...