Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

03 Th10
0

Sai bảy mươi hai người rao giảng

03/10 – Thứ năm đầu tháng, tuần 26 thường niên. “Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy”. Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông ...

Xem thêm...
02 Th10
0

Thiên thần bảo trợ

02/10 – Thứ Tư tuần 26 thường niên – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. “Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5. 10 ...

Xem thêm...
01 Th10
0

Con đường thơ ấu thiêng liêng

01/10 – Thứ Ba tuần 26 thường niên – THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. “Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được ...

Xem thêm...
30 Th9
0

Người cao trọng nhất

30/09 – Thứ Hai tuần 26 thường niên – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Lời Chúa: Lc 9, 46-50 ...

Xem thêm...
29 Th9
0

Người phú hộ và Ladarô

29/09 – Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C. “Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Xem thêm...
28 Th9
0

Chấp nhận khổ đau với tình yêu

28/09 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. “Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”. Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa ...

Xem thêm...
27 Th9
0

Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ

27/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là ...

Xem thêm...
26 Th9
0

Câu hỏi về Chúa Giêsu

26/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

25/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho ...

Xem thêm...