Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

01 Th8
0

Tự do chọn lựa

01/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
31 Th7
0

Kho tàng

31/07 – Thứ tư tuần 17 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ. “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Xem thêm...
30 Th7
0

Bài học kiên nhẫn

30/07 – Thứ ba tuần 17 thường niên – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế ...

Xem thêm...
29 Th7
0

Chiêm niệm và hoạt động

29/07 – Thứ hai tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ. “Mát-ta đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất”. Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, ...

Xem thêm...
27 Th7
0

Lúa và cỏ lùng

27/07 – Thứ bảy tuần 16 thường niên. “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống ...

Xem thêm...
26 Th7
0

Ðền thờ tâm hồn

26/07 – Thứ sáu tuần 16 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. “Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy”. Lời Chúa: Mt 13, 16-17 Khi ...

Xem thêm...
25 Th7
0

Chén đắng theo Chúa

25/07 – Thứ năm tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Các con sẽ uống chén của Ta”. Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến ...

Xem thêm...
24 Th7
0

Gieo Lời Chúa

24/07 – Thứ tư tuần 16 thường niên. “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh ...

Xem thêm...
23 Th7
0

Làm theo Ý Cha trên trời

23/07 – Thứ ba tuần 16 thường niên. “Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”. Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân ...

Xem thêm...