Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

05 Th10
0

Lắng nghe và sám hối

05/10 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên. “Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”. Lời Chúa: Lc 10, 13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, ...

Xem thêm...
04 Th10
0

Sai bảy mươi hai người rao giảng

04/10 – Thứ năm đầu tháng, tuần 26 thường niên – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. “Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy”. Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai ...

Xem thêm...
03 Th10
0

Điều kiện theo Chúa Giêsu

03/10 – Thứ Tư tuần 26 thường niên. “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy”. Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù ...

Xem thêm...
02 Th10
0

Thiên thần bảo trợ

02/10 – Thứ Ba tuần 26 thường niên – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. “Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5. 10 ...

Xem thêm...
01 Th10
0

Con đường thơ ấu thiêng liêng

01/10 – Thứ Hai tuần 26 thường niên – THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. “Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được ...

Xem thêm...
30 Th9
0

Thà chặt tay, chặt chân, móc mắt

30/09 – Chúa Nhật tuần 26 Thường Niên năm B. “Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”. Lời Chúa: Mc 9, 37-42. 44. ...

Xem thêm...
29 Th9
0

Bước vào Nước Trời

29/09 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN. Lễ kính. “Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
28 Th9
0

Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ

28/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và ...

Xem thêm...
27 Th9
0

Ông này là ai?

27/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
escort istanbul escort