Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

06 Th8
0

Vinh quang Phục Sinh

06/08 – Thứ hai tuần 18 thường niên – CHÚA HIỂN DUNG năm B. Lễ kính. Lời Chúa: Mc 9, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến ...

Xem thêm...
05 Th8
0

Chúa Giêsu – Bánh ban sự sống

05/08 – Chúa Nhật tuần 18 Thường Niên năm B. “Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. Lời Chúa: Ga 6, 24-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Xem thêm...
04 Th8
0

Chết vì sứ vụ

04/08 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. “Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
03 Th8
0

Tin nhận hay không tin nhận

03/08 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê ...

Xem thêm...
02 Th8
0

Tự do chọn lựa

02/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”. Lời Chúa: Mt 13, 47-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước ...

Xem thêm...
01 Th8
0

Kho tàng – Ngọc quý

01/08 – Thứ tư tuần 17 thường niên – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Khi ...

Xem thêm...
31 Th7
0

Bài học kiên nhẫn

31/07 – Thứ ba tuần 17 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la. linh mục. Lễ nhớ. “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như ...

Xem thêm...
30 Th7
0

Hạt cải và nắm men

30/07 – Thứ hai tuần 17 thường niên – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình” Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy, ...

Xem thêm...
29 Th7
0

Năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá

29/07 – Chúa Nhật tuần 17 Thường Niên năm B. “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”. Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...