Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

07 Th8
0

Lòng tin bà mẹ ngoại giáo

07/08 – Thứ tư tuần 18 thường niên. “Này bà, bà có lòng mạnh tin”. Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở ...

Xem thêm...
06 Th8
0

Chúa biến hình trên núi Ta-bo

06/08 – Thứ ba tuần 18 thường niên – CHÚA HIỂN DUNG năm C. Lễ Kính. “Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. ...

Xem thêm...
05 Th8
0

Phép lạ Bánh hóa nhiều

05/08 – Thứ hai tuần 18 thường niên. “Mọi người đều ăn no”. Lời Chúa: Mt 14, 13-21 Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi ...

Xem thêm...
04 Th8
0

Làm giàu trước mặt Chúa

04/08 – Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C. “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa ...

Xem thêm...
03 Th8
0

Chết vì sứ vụ

03/08 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”. Lời Chúa: Mt 14, 1-12 Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe ...

Xem thêm...
02 Th8
0

Tin nhận hay không tin nhận

02/08 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê ...

Xem thêm...
01 Th8
0

Tự do chọn lựa

01/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
31 Th7
0

Kho tàng

31/07 – Thứ tư tuần 17 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ. “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Xem thêm...
30 Th7
0

Bài học kiên nhẫn

30/07 – Thứ ba tuần 17 thường niên – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế ...

Xem thêm...