Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

13 Th11
0

Biết tạ ơn Thiên Chúa

13/11 – Thứ tư tuần 32 thường niên. “Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới ...

Xem thêm...
12 Th11
0

Đúng vị trí – làm điều phải làm

12/11 – Thứ ba tuần 32 thường niên – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. Lời Chúa: Lc 17, 7-10 Khi ...

Xem thêm...
11 Th11
0

Bổn phận với đồng loại

11/11 – Thứ hai tuần 32 thường niên – Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ. “Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó”. Lời Chúa: Lc 17, ...

Xem thêm...
09 Th11
0

Ðền thờ mẹ của tất cả mọi nhà thờ

09/11 – Thứ Bảy tuần 31 thường niên – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. “Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. LỜI CHÚA: Ga 2, 13-22 Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa ...

Xem thêm...
08 Th11
0

Khôn ngoan để tích cực xây dựng Nước Trời

08/11 – Thứ Sáu tuần 31 thường niên. “Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. Lời Chúa: Lc 16, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
07 Th11
0

Lòng thương xót vô biên của Chúa

07/11 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 31 thường niên. “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Lời Chúa: Lc 15, 1-10 Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần ...

Xem thêm...
06 Th11
0

Dứt khoát đi theo Chúa

06/11 – Thứ Tư tuần 31 thường niên. “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa ...

Xem thêm...
05 Th11
0

Bàn tiệc Nước Trời

05/11 – Thứ Ba tuần 31 thường niên. “Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi”. Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
04 Th11
0

Ân huệ tặng không

04/11 – Thứ Hai tuần 31 thường niên – Thánh Carôlô Borômêô, giám mục. Lễ nhớ. “Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. Lời Chúa: Lc 14, 12-14 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...