Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

21 Th7
0

Phần tốt nhất

21/07 – Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C. “Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”. Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một ...

Xem thêm...
20 Th7
0

Người tôi tớ hiền lành và khiêm tốn

20/07 – Thứ bảy tuần 15 thường niên. “Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán”. Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống ...

Xem thêm...
19 Th7
0

Con Người là chủ ngày Sabbat

19/07 – Thứ sáu tuần 15 thường niên. “Con Người cũng là chủ ngày sabbat”. Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt ...

Xem thêm...
18 Th7
0

Ách của Ta êm ái

18/07 – Thứ năm tuần 15 thường niên. “Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh ...

Xem thêm...
17 Th7
0

Mạc khải cho kẻ bé mọn

17/07 – Thứ tư tuần 15 thường niên. “Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa ...

Xem thêm...
16 Th7
0

Đón nhận và sám hối

16/07 – Thứ ba tuần 15 thường niên. “Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”. Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến ...

Xem thêm...
15 Th7
0

Phần thưởng môn đệ Chúa.

15/07 – Thứ Hai tuần 15 thường niên – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo”. Lời Chúa: Mt 10,34 – 11,1 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
14 Th7
0

Người anh em của tôi

14/07 – Chúa Nhật 15 Thường Niên năm C. “Ai là anh em của tôi?” Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa ...

Xem thêm...
13 Th7
0

Đừng sợ…, nhưng hãy sợ ….

13/07 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi ...

Xem thêm...
escort istanbul escort