Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

05 Th7
0

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

05/07 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang ...

Xem thêm...
04 Th7
0

Chúa có quyền tha tội

04/07 – Thứ năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”. Lời Chúa: Mt 9, 1-8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành ...

Xem thêm...
03 Th7
0

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin

03/07 – Thứ tư tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là ...

Xem thêm...
02 Th7
0

Theo Chúa: không sợ

02/07 – Thứ ba tuần 13 thường niên. “Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”. Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. ...

Xem thêm...
01 Th7
0

Con đường theo Chúa

01/07 – Thứ Hai tuần 13 thường niên. “Con hãy theo Ta”. Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật ...

Xem thêm...
30 Th6
0

Theo Chúa

30/06 – Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C. “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Lời Chúa: Lc 9, 51-62 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần ...

Xem thêm...
29 Th6
0

Giáo Hội phục vụ

29/06 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Cầu cho giáo dân. “Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ...

Xem thêm...
28 Th6
0

Tình yêu thương xót

28/06 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên – THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ TRỌNG. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”. ...

Xem thêm...
27 Th6
0

Nhà xây trên đá

27/06 – Thứ Năm tuần 12 thường niên. “Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”. Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói ...

Xem thêm...