Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

14 Th4
0

Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn

14/04 – Chúa Nhật Lễ LÁ năm C. “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Bài Thương Khó: Lc 22,14-23,56 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu C. ...

Xem thêm...
13 Th4
0

Người công chính

13/04 – Thứ bảy tuần 5 mùa Chay. “Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”. Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài ...

Xem thêm...
12 Th4
0

Ðường chân lý

12/04 – Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay. “Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”. Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã ...

Xem thêm...
11 Th4
0

Niềm tin và lý trí

11/04 – Thứ năm tuần 5 Mùa Chay. “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”. Lời Chúa: Ga 8, 51-59 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, ...

Xem thêm...
10 Th4
0

Ðức Tin Chân Chính

10/04 – Thứ tư tuần 5 Mùa Chay. “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi ...

Xem thêm...
09 Th4
0

Vai Trò Của Ðấng Messia

09/04 – Thứ ba tuần 5 Mùa Chay. “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”. Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái ...

Xem thêm...
08 Th4
0

Khủng hoảng niềm tin

08/04 – Thứ hai tuần 5 mùa Chay năm C. “Ta là sự sáng thế gian”. Lời Chúa: Ga 8, 12-20 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ...

Xem thêm...
07 Th4
0

Chúa khoan dung kẻ lầm lỗi.

07/04 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C. “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”. Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu lên ...

Xem thêm...
06 Th4
0

Dư luận về Chúa Giêsu

06/04 – Thứ bảy tuần 4 Mùa Chay. “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” Lời Chúa: Ga 7, 40-53 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật ...

Xem thêm...