Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

18 Th3
0

Hãy sống nhân từ

18/03 – Thứ hai tuần 2 Mùa Chay. “Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”. Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như ...

Xem thêm...
17 Th3
0

Chúa Giêsu hiển dung

17/03 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C. “Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê ...

Xem thêm...
16 Th3
0

Yêu mến trọn lành

16/03 – Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay. “Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”. Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi ...

Xem thêm...
15 Th3
0

Tha thứ

15/03 – Thứ sáu tuần 1 Mùa Chay. “Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”. Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính ...

Xem thêm...
14 Th3
0

Khuôn vàng thước ngọc

14/03 – Thứ năm tuần 1 Mùa Chay. “Ai xin thì sẽ nhận được”. Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy ...

Xem thêm...
13 Th3
0

Dấu lạ của Thiên Chúa

13/03 – Thứ tư tuần 1 Mùa Chay. “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, ...

Xem thêm...
12 Th3
0

Cầu nguyện

12/03 – Thứ ba tuần 1 Mùa Chay. “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời ...

Xem thêm...
11 Th3
0

Thiên đàng của bác ái

11/03 – Thứ hai tuần 1 Mùa Chay. “Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, ...

Xem thêm...
10 Th3
0

Cám dỗ của Chúa Giêsu

10/03 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C. “Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”. Lời Chúa: Lc 4, 1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy ...

Xem thêm...