Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

03 Th4
0

Công Việc Của Cha

03/04 – Thứ tư tuần 4 Mùa Chay. “Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người”. Lời Chúa: Ga 5, ...

Xem thêm...
02 Th4
0

Chữa Người Bất Toại 38 năm

02/04 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay. “Tức khắc người ấy được lành bệnh”. Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một ...

Xem thêm...
01 Th4
0

Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ

01/04 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay. “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được ...

Xem thêm...
31 Th3
0

Dụ ngôn Người Cha nhân hậu

31/03 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C. “Em con đã chết nay sống lại”. Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội ...

Xem thêm...
30 Th3
0

Cầu nguyện trong sám hối

30/03 – Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay. “Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công ...

Xem thêm...
29 Th3
0

Giới Răn Trọng Nhất

29/03 – Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay. “Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”. Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
28 Th3
0

Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa

28/03 – Thứ năm tuần 3 mùa Chay. “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và ...

Xem thêm...
27 Th3
0

Chu toàn lề luật

27/03 – Thứ tư tuần 3 Mùa Chay. “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Xem thêm...
26 Th3
0

Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha

26/03 – Thứ ba tuần 3 Mùa Chay. “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”. Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa ...

Xem thêm...