Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

04 Th8
0

Làm giàu trước mặt Chúa

04/08 – Chúa Nhật 18 Thường Niên năm C. “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa ...

Xem thêm...
03 Th8
0

Chết vì sứ vụ

03/08 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”. Lời Chúa: Mt 14, 1-12 Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe ...

Xem thêm...
02 Th8
0

Tin nhận hay không tin nhận

02/08 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê ...

Xem thêm...
01 Th8
0

Tự do chọn lựa

01/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên – Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
31 Th7
0

Kho tàng

31/07 – Thứ tư tuần 17 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ. “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Xem thêm...
30 Th7
0

Bài học kiên nhẫn

30/07 – Thứ ba tuần 17 thường niên – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế ...

Xem thêm...
29 Th7
0

Chiêm niệm và hoạt động

29/07 – Thứ hai tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ. “Mát-ta đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất”. Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, ...

Xem thêm...
27 Th7
0

Lúa và cỏ lùng

27/07 – Thứ bảy tuần 16 thường niên. “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống ...

Xem thêm...
26 Th7
0

Ðền thờ tâm hồn

26/07 – Thứ sáu tuần 16 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. “Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy”. Lời Chúa: Mt 13, 16-17 Khi ...

Xem thêm...
escort istanbul escort