Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

08 Th4
0

Dung mạo kẻ phản bội

08/04 – Thứ Tư tuần thánh. “Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”. Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm ...

Xem thêm...
07 Th4
0

Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô

07/04 – Thứ Ba tuần thánh. “Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”. Lời Chúa: Ga 13, 21-33. 36-38 Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn ...

Xem thêm...
06 Th4
0

Yêu là cho đi

06/04 – Thứ Hai tuần thánh. “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”. Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết ...

Xem thêm...
05 Th4
0

Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô

05/04 – Chúa Nhật Lễ LÁ năm A. “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Bài Thương Khó: Mt 26,14 – 27,66 (bài dài) C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. ...

Xem thêm...
04 Th4
0

Người công chính

04/04 – Thứ bảy tuần 5 mùa Chay. “Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”. Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài ...

Xem thêm...
03 Th4
0

Ðường chân lý

03/04 – Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay. “Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”. Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã ...

Xem thêm...
02 Th4
0

Niềm tin và lý trí

02/04 – Thứ năm tuần 5 Mùa Chay. “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”. Lời Chúa: Ga 8, 51-59 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, ...

Xem thêm...
01 Th4
0

Ðức tin chân chính

01/04 – Thứ tư tuần 5 Mùa Chay. “Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi thực sự được tự do”. Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi ...

Xem thêm...
31 Th3
0

Vai trò của Ðấng Messia

31/03 – Thứ ba tuần 5 Mùa Chay. “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai”. Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái ...

Xem thêm...