Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

23 Th1
0

Cần làm việc lành

23/01 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. “Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?” Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một ...

Xem thêm...
22 Th1
0

Cốt lõi của Lề Luật

22/01 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”. Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ ...

Xem thêm...
21 Th1
0

Cốt lõi của đạo chính là tình thương

21/01 – Thứ Hai tuần 2 thường niên – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Tân lang còn ở với họ”. Lời Chúa: Mc 2, 18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn ...

Xem thêm...
20 Th1
0

Phép lạ Cana

20/01 – Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C. “Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”. Lời Chúa: Ga 2, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có tiệc cưới ...

Xem thêm...
19 Th1
0

Thầy thuốc cho người đau yếu

19/01 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”. Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn ...

Xem thêm...
18 Th1
0

Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác

18/01 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên – Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. Lời Chúa: Mc 2, 1-12 Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về ...

Xem thêm...
17 Th1
0

Chữa người phong cùi

17/01 – Thứ Năm tuần 1 thường niên – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. “Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch”. Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa ...

Xem thêm...
16 Th1
0

Tiếp tục rao giảng

16/01 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. “Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà ...

Xem thêm...
15 Th1
0

Công việc của Chúa Giêsu

15/01 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. “Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. Lời Chúa: Mc 1, 21-28 (Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ...

Xem thêm...