Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

17 Th2
0

Chúa chúc phúc và chúc dữ

17/02 – Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C. “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. Lời Chúa: Lc 6, 17. 20-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
16 Th2
0

Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2

16/02 – Thứ Bảy tuần 5 thường niên. “Họ ăn no nê” Lời Chúa: Mc 8,1-10 Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: ...

Xem thêm...
15 Th2
0

Chúa Giêsu và người điếc

15/02 – Thứ Sáu tuần 5 thường niên. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa ...

Xem thêm...
14 Th2
0

Chúa Giêsu và bà mẹ ngoại giáo

14/02 – Thứ Năm tuần 5 thường niên – Thánh Syrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục. Lễ nhớ. “Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái” Lời Chúa: Mc 7, ...

Xem thêm...
13 Th2
0

Tinh sạch tinh thần

13/02 – Thứ Tư tuần 5 thường niên. “Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”. Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo ...

Xem thêm...
12 Th2
0

Điều chính yếu của Tin Mừng

12/02 – Thứ Ba tuần 5 thường niên. “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Lời Chúa: Mc 7, 1-13 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật ...

Xem thêm...
11 Th2
0

Chúa Giêsu hoạt động.

11/02 – Thứ Hai tuần 5 thường niên – Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế các bệnh nhân. “Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”. Lời Chúa: Mc 6, 53-56 Khi ấy, Chúa Giêsu và ...

Xem thêm...
10 Th2
0

Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên

10/02 – Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C. “Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Lời Chúa: Lc 5, 1-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại ...

Xem thêm...
09 Th2
0

Dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu

09/02 – Thứ Bảy tuần 4 thường niên. “Họ như đàn chiên không người chăn”. Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã ...

Xem thêm...