Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

27 Th12
0

Môn đệ Chúa yêu

27/12 – Thứ Năm – Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Thánh Gio-an tông đồ, thánh sử. Lễ kính. “Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông”. Lời Chúa: Ga 20, 2-8 ...

Xem thêm...
26 Th12
0

Vị Tử Đạo tiên khởi

26/12 – Thứ Tư – Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Thánh Têphanô tử đạo tiên khởi. Lễ kính. “Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha” Lời Chúa: Mt 10,17-22 Ngày ...

Xem thêm...
25 Th12
0

Ngôi Lời đã làm người

25/12 – THỨ BA – Lễ GIÁNG SINH – Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”. LỄ VỌNG Lời Chúa: Mt 1, 18-25 “Maria ...

Xem thêm...
24 Th12
0

Giacaria ca ngợi Thiên Chúa

24/12 – Thứ Hai tuần 4 mùa vọng. “Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta”. Lời Chúa: Lc 1, 67-79 Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng ...

Xem thêm...
23 Th12
0

Người dám tin vào Thiên Chúa

23/12 – Chúa Nhật tuần 4 Mùa Vọng năm C. “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”. Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội ...

Xem thêm...
22 Th12
0

Bài ca tạ ơn

22/12 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng. “Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan ...

Xem thêm...
21 Th12
0

Thăm viếng

21/12 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng. “Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”. Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên ...

Xem thêm...
20 Th12
0

Truyền tin cho Đức Maria

20/12 – Thứ Năm tuần 3 mùa vọng. “Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, ...

Xem thêm...
19 Th12
0

Truyền tin cho ông Gia-ca-ri-a

19/12 – Thứ Tư tuần 3 mùa vọng. “Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”. Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ...

Xem thêm...