Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

30 Th1
0

Dụ ngôn gieo hạt giống

30/01 – Thứ Tư tuần 3 thường niên. “Người gieo hạt đi gieo hạt giống” Lời Chúa: Mc 4,1-20 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, ...

Xem thêm...
29 Th1
0

Mẹ Chúa và anh em Chúa Giêsu

29/01 – Thứ Ba tuần 3 thường niên. “Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Lời Chúa: Mc 3,31-35 Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và ...

Xem thêm...
28 Th1
0

Ngoan cố, tội phạm đến Chúa Thánh Thần

28/01 – Thứ Hai tuần 3 thường niên – Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Satan phải diệt vong”. Lời Chúa: Mc 3, 22-30 Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ...

Xem thêm...
27 Th1
0

Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng

27/01 – Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C. “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”. Lời Chúa: Lc 1, 1-4; 4, 14-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì có nhiều người khởi công chép lại ...

Xem thêm...
26 Th1
0

Diễn văn truyền giáo

26/01 – Thứ Bảy tuần 2 thường niên – Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục, Lễ nhớ. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai ...

Xem thêm...
25 Th1
0

Tông Đồ Phaolô Trở Lại

25/01 – Thứ Sáu tuần 2 thường niên – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. Lời ...

Xem thêm...
24 Th1
0

Chúa Giêsu là ai?

24/01 – Thứ Năm tuần 2 thường niên – Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng ...

Xem thêm...
23 Th1
0

Cần làm việc lành

23/01 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. “Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?” Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một ...

Xem thêm...
22 Th1
0

Cốt lõi của Lề Luật

22/01 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”. Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ ...

Xem thêm...