09/02 – Thứ Bảy tuần 4 thường niên.
“Họ như đàn chiên không người chăn”.

Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy.

Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha yêu dấu, như xưa khi các tông đồ trở về với Cha mang dáng vẻ mệt mỏi sau khi thi hành sứ mệnh, Cha đã nói với các ông: “Hãy lánh riêng ra và nghỉ ngơi đôi chút”, xin Cha cũng giúp con biết học hỏi từ Cha biết quảng đại chào đón, trao ban bình an và an ủi cho những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay cùng với những niềm vui, những khó khăn, những điểm sáng tích cực hay những góc khuất tối tăm trong con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, to your disciples, who were tired returning from the mission, you said: “Come aside and rest a little.” Help me, Lord, to learn from you, to welcome and give peace and comfort to the victims of violence, trafficking and forced prostitution. For this intention I offer you this day with its joys, difficulties, lights and shadows. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta không thể tiếp tục im lặng trước sự đau khổ của hàng triệu người bị tổn thương về nhân phẩm.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con biết cất tiếng nói thay cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội hôm nay.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“We cannot remain silent before the suffering of millions of people whose dignity has been wounded.” (Pope Francis) Lord, may I always speak loudly on behalf of the most vulnerable of society.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa qua đi, con biết ơn Chúa vì những ơn an ủi con nhận lãnh từ Ngài. Con cũng cảm nhận đươc quyền lực của bóng tối giam giữ thế giới này bởi bạo lực và áp bức. Xin ban cho con ân sủng để con biết tránh xa khỏi mọi hình thức của bạo lực cùng giúp con trở thành khí cụ của ánh sáng và tình yêu trong tay Chúa để chữa lành mọi vết thương của những ai đang đau khổ và giúp hoán cải những tâm hồn chưa gặp biết Chúa. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I am grateful for the consolations I received from you and feel the weight of all the darkness of the word often enslaved by violence and oppression. Grant me, Lord, the grace to know how to distance myself from any form of violence and to be an instrument of light and love in your hands, healing the wounds of those who suffer and converting the hearts of those who have not yet met you. Hail Mary

08/02 – Thứ Sáu tuần 4 thường niên.
“Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.

Lời Chúa: Mc 6, 14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.

Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

 

07/02 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên. MỒNG BA TẾT KỶ HỢI. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
“Chúa Cha yêu Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm”.

Lời Chúa: Ga 5,16-20

Khi ấy, các người Do thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã chữa bệnh trong ngày sabbat. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”.

Bởi thế, các người Do thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Thật, Ta bảo thật cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì, nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục”.

06/02 – Thứ Tư tuần 4 thường niên. MỒNG HAI TẾT KỶ HỢI. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
“Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta”.

Lời Chúa: Lc 1,67-75

Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Chúa đã gầy dựng cho chúng ta một uy quyền cứu độ. trong nhà Ðavít là tôi tớ Chúa, như Người đã phán qua miệng các thánh nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa; để giải phóng chúng ta khỏi quân thù, và khỏi tay những người ghen ghét chúng ta; để tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta, và nhớ lại lời thánh ước của Người: lời minh ước mà Người tuyên thệ, với Abraham tổ phụ chúng ta, rằng: Người cho chúng ta không còn sợ hãi, sau khi thoát khỏi tay quân thù, được phục vụ trước tôn nhan Người, trong thánh thiện và công chính trọn đời chúng ta”.

CÙNG CHÚA GIÊSU SÁNG MÙNG 2 TẾT

Lạy Cha, khởi đầu ngày Mùng 2 Tết, con hướng về Cha và cầu nguyện đặc biệt cho quý ông bà, cha mẹ của con luôn được hồn an, xác mạnh và hạnh phúc bên đoàn con cháu. Xin Cha chúc phúc, gìn giữ các ngài, để các ngài luôn sống an vui thánh thiện và truyền lại đức tin cũng như sự khôn ngoan cho con cháu. Con cũng cầu xin cho các bậc tiền nhân đã khuất được hưởng trọn vẹn hạnh phúc trong Nước Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU CHIỀU MÙNG 2 TẾT

“Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành để vun trồng sự công bình, nuôi dưỡng sự đồng tâm và duy trì sự hiệp nhất.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con cũng như mọi thành viên trong gia đình con trở nên những người gieo sự tốt lành trong mọi công việc chúng con làm.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TỐI MÙNG 2 TẾT

Khi ngày thứ hai của năm mới dần khép lại, con hồi tâm và chiêm ngắm sự thiện hảo của Chúa nơi khuôn mặt của bao người, nơi các sự kiện mà con gặp gỡ tiếp xúc hôm nay. Xin cho con biết nhìn lại và tự hỏi, khi nào con đã rộng lượng đáp lại tình yêu của Chúa? Những hoàn cảnh nào làm con lạc xa Ngài? Xin tha thứ cho con, trước khi con đi vào giấc ngủ đêm nay, và giúp con sống ngày mai với tấm lòng quảng đại với hết thảy anh chị em mà con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con…

05/02 – Thứ Ba tuần 4 thường niên. MỒNG MỘT TẾT KỶ HỢI. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”.

Lời Chúa: Mt 6,25-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư?

Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đóa hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin? Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?”

Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó.

Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

CÙNG CHÚA GIÊSU SÁNG NGÀY ĐẦU NĂM

Lạy Cha là Chúa Mùa Xuân Vĩnh Cửu và là chủ của lịch sử loài người, trong thời khắc linh thiêng đầu tiên của ngày đầu xuân, con xin dâng lên Cha chính bản thân con, mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con hôm nay cũng như trong suốt năm mới này. Xin Cha chúc phúc cho con và cho những lời chúc tuổi đầu năm mà chúng con chúc cho nhau được Cha đoái thương chúc lành và cho trở thành hiện thực. Con cũng hiệp thông cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong tháng này để cầu nguyện cho những người bị rơi vào bẫy của nạn buôn người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU CHIỀU NGÀY ĐẦU NĂM

“Thiên Chúa muốn chúng ta gọi Ngài là Cha với niềm tin của những trẻ nhỏ biết phó thác mọi sự trong vòng tay của Đấng đã ban cho chúng sự sống.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con luôn luôn tin tưởng vào sự quan phòng và kế hoạch yêu thương Chúa đã dành sẵn cho con. Một bông hoa huệ ngoài đồng cũng được mặc đẹp, con xác tín rằng, dù trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, Chúa vẫn luôn ở bên con.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TỐI NGÀY ĐẦU NĂM

Vào khoảnh khắc cuối của ngày đầu năm, con hồi tâm nhìn lại và dâng lời tạ ơn Chúa vì biết bao niềm vui thánh thiêng, tình gia đình, bà con, bạn bè thật nồng nàn, đằm thắm, với những lời chúc xuân đầy phấn khởi và hân hoan. Xin cho con biết khắc sâu tình Chúa, biết ơn tình người và nhờ đó, con sống hạnh phúc và phong phú hơn. Xin thương chữa lành trái tim con nếu có lúc con chưa sống hết lòng với Chúa và với anh chị em con. Ngày mai, xin cho con sống tốt hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

04/02 – Thứ Hai tuần 4 thường niên. NGÀY TẤT NIÊN. TẠ ƠN THIÊN CHÚA.
“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”.

Lời Chúa: Mc 5, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: “Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo”. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

CÙNG CHÚA GIÊSU SÁNG 30 TẾT

Lạy Cha nhân ái, con xin dâng lên Cha ngày cuối năm này, xin ban ơn cho con được sự thảnh thơi trong tâm hồn, nhìn lại một năm qua với bao ân huệ lớn nhỏ Cha không ngừng ban cho con. Xin cho con nghiệm thấy rõ Cha luôn chăm sóc và đồng hành cùng con qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Xin cho con biết dâng lên Cha tất cả những gì con có, cả bản thân con và cho con biết sống theo thánh ý Cha luôn mãi. Con xin hiệp thông với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho những nạn nhân của nạn buôn người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU CHIỀU 30 TẾT

 “Hy vọng là đức hạnh của một trái tim không khép kín trong bóng tối, hay vẫn còn bị nhốt trong quá khứ, nhưng biết nhìn về tương lai.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim luôn hy vọng, nhìn lại năm qua với lòng tri ân sâu xa và hướng về năm mới với bao điều thiện hảo con sẽ hoàn thành.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU ĐÊM GIAO THỪA

Lạy Cha, trong giây phút giao thừa, con dừng lại để ở lại trong tình yêu của Cha, với tâm tình tạ ơn và dâng lên Cha giờ khắc giao thừa đón mừng Năm Mới. Tạ ơn Cha bởi món quà thời gian, sự sống cùng tuổi mới mà Cha tặng ban. Xin ở lại với con trong đêm nay và trong suốt năm mới nay, để mỗi bước đường con đi đều có Cha đồng hành nâng đỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

03/02 – Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C.
“Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái”.

Lời Chúa: Lc 4, 21-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!’ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'”. Người nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha yêu dấu, con cám ơn Cha vì một ngày mới tốt đẹp lại bắt đầu. Cha dạy chúng con rằng nhân đức tuyệt hảo nhất mà chúng con cần có là đức ái, và đức ái thì tồn tại vĩnh viễn. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực, xin cho họ được chào đón với lòng bác ái thật sự. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I thank you for the beginning of this new day. You teach us that the greatest virtue to possess is charity and that charity will never end. I offer you this day so that the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence are welcomed with true charity. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đời sống chứng tá đức tin là đời sống luôn muốn được ở bên Chúa, luôn vững chí bền lòng tìm kiếm Ngài ở bất cứ nơi đâu Ngài hiện diện.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, khi con lầm đường lạc lối, xin cho con luôn tìm thấy đường trở về bên Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“A life of faith means wanting to be with the Lord, and that means constantly searching for him wherever he is.” (Pope Francis) Even if I wander from you, Lord, may I always find my way back to you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, con nghĩ về ngày hôm nay đã qua. Lạy Chúa, con rất hay quên sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con. Xin giúp con lớn lên trong việc nhận ra tình yêu và sự hiện diện trung tín của Chúa dành cho con, hầu con cũng được trở nên chứng nhân trung thành giữa anh chị em mình. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I am about to fall asleep, I think about the day that has passed. Lord, too often I forgot your presence in my life. Help me to grow in the awareness of your loving and faithful presence, that I may be a faithful witness among my brothers and sisters. Hail Mary

02/02 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 3 thường niên – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.
“Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Lời Chúa: Lc 2, 22-40

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

01/02 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 3 thường niên.
“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết”.

Lời Chúa: Mc 4, 26-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha ngày thứ sáu đầu tháng này, là ngày Thế Giới Cầu Nguyện theo Ý của Đức Giáo Hoàng. Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer this day, the first Friday of the month, the World Day of Prayer for the Pope’s intentions, for a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence. Our Father

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Một đức tin không làm ta băn khoăn là một đức tin đáng băn khoăn. Một đức tin không giúp ta lớn lên là một đức tin cần được giúp để lớn lên.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp cho đức tin của con được lớn lên, chứ không bị trì trễ mãi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“A faith that does not trouble us is a troubled faith. A faith that does not make us grow is a faith that needs to grow.” (Pope Francis) Lord, help my faith to grow and not remain stagnant.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con suy ngẫm về ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Con tự hỏi: “Con có trách nhiệm gì trong ý chỉ này?” Chúa ơi! Thật dễ dàng nói rằng: “Tôi không có trách nhiệm gì cả” nhưng xin ban cho con lòng khao khát và khả năng nhận thấy điều con có thể làm cách cụ thể, cùng xin Ngài thêm sức để con có thể làm được điều ấy với sự trợ giúp đầy ân sủng của Ngài. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I meditate on the Pope’s intention for this month. I wonder what responsibility I have in all this. Lord, it would be too easy to say that I have no responsibility. Give me the desire and the ability to see where I can concretely do something and the strength to do it with your holy help. Hail Mary