Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

14 Th8
0

Sống tinh thần trẻ thơ

14/08 – Thứ ba tuần 19 thường niên – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”. Lời Chúa: Mt 18, 1-5. ...

Xem thêm...
13 Th8
0

Chúa Giêsu, mẫu gương vâng phục

13/08 – Thứ hai tuần 19 thường niên. “Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế”. Lời Chúa: Mt 17, 21-26 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, ...

Xem thêm...
12 Th8
0

Bánh Hằng Sống từ trời xuống

12/08 – Chúa Nhật tuần 19 Thường Niên năm B. “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Lời Chúa: Ga 6, 41-51 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa ...

Xem thêm...
11 Th8
0

Lòng tin lớn bằng hạt cải

11/08 – Thứ bảy tuần 18 thường niên – Thánh Cơlara, trinh nữ. Lễ nhớ. “Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được”. Lời Chúa: Mt 17, 14-19 Khi ấy, có một người ...

Xem thêm...
10 Th8
0

Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt

10/08 – Thứ sáu tuần 18 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. “Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
09 Th8
0

Vác Thập giá theo Chúa

09/08 – Thứ năm tuần 18 thường niên. “Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”. Lời Chúa: Mt 16, 13-23 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ ...

Xem thêm...
08 Th8
0

Lòng tin bà mẹ ngoại giáo

08/08 – Thứ tư tuần 18 thường niên – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. “Này bà, bà có lòng mạnh tin”. Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, ...

Xem thêm...
07 Th8
0

Chúa đi trên biển

07/08 – Thứ ba tuần 18 thường niên. “Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống ...

Xem thêm...
06 Th8
0

Vinh quang Phục Sinh

06/08 – Thứ hai tuần 18 thường niên – CHÚA HIỂN DUNG năm B. Lễ kính. Lời Chúa: Mc 9, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến ...

Xem thêm...