Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

12 Th3
0

Người giầu có và Ladarô

12/03 – Thứ năm tuần 2 Mùa Chay. “Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú ...

Xem thêm...
11 Th3
0

Phục vụ đích thực

11/03 – Thứ tư tuần 2 Mùa Chay. “Họ đã lên án tử cho Người”. Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với ...

Xem thêm...
10 Th3
0

Biệt Phái giả hình

10/03 – Thứ ba tuần 2 Mùa Chay. “Họ nói mà không làm”. Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi ...

Xem thêm...
09 Th3
0

Hãy sống nhân từ

09/03 – Thứ hai tuần 2 Mùa Chay. “Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”. Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như ...

Xem thêm...
08 Th3
0

Chúa Giêsu hiển lộ dung nhan

08/03 – Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm A. “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là ...

Xem thêm...
07 Th3
0

Yêu mến thù địch

07/03 – Thứ bảy tuần 1 Mùa Chay. – Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. “Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”. Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng ...

Xem thêm...
06 Th3
0

Tha thứ

06/03 – Thứ sáu tuần 1 Mùa Chay. “Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”. Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính ...

Xem thêm...
05 Th3
0

Khuôn vàng thước ngọc

05/03 – Thứ năm tuần 1 Mùa Chay. “Ai xin thì sẽ nhận được”. Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy ...

Xem thêm...
04 Th3
0

Dấu lạ của Thiên Chúa

04/03 – Thứ tư tuần 1 Mùa Chay. “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, ...

Xem thêm...