Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

07 Th7
0

Chúa Giêsu sai đi 72 môn đệ

07/07 – Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C. “Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”. Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi ...

Xem thêm...
06 Th7
0

Ăn chay đẹp lòng Chúa

06/07 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ”. Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các ...

Xem thêm...
05 Th7
0

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

05/07 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang ...

Xem thêm...
04 Th7
0

Chúa có quyền tha tội

04/07 – Thứ năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”. Lời Chúa: Mt 9, 1-8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành ...

Xem thêm...
03 Th7
0

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin

03/07 – Thứ tư tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là ...

Xem thêm...
02 Th7
0

Theo Chúa: không sợ

02/07 – Thứ ba tuần 13 thường niên. “Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”. Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. ...

Xem thêm...
01 Th7
0

Con đường theo Chúa

01/07 – Thứ Hai tuần 13 thường niên. “Con hãy theo Ta”. Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật ...

Xem thêm...
30 Th6
0

Theo Chúa

30/06 – Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C. “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Lời Chúa: Lc 9, 51-62 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần ...

Xem thêm...
29 Th6
0

Giáo Hội phục vụ

29/06 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Cầu cho giáo dân. “Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ...

Xem thêm...
escort istanbul escort