Chuyên mục: Lời Chúa Mỗi Ngày

07 Th3
0

Theo Chúa Giêsu

07/03 – Thứ Năm sau lễ Tro. “Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”. Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các ...

Xem thêm...
06 Th3
0

Hoán cải nội tâm

06/03 – Thứ Tư LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt. “Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”. Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Xem thêm...
05 Th3
0

Sẽ được gấp trăm

05/03 – Thứ Ba tuần 8 thường niên. “Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”. Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, ...

Xem thêm...
04 Th3
0

Điều kiện theo Chúa

04/03 – Thứ Hai tuần 8 thường niên. “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”. Lời Chúa: Mc 10, 17-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống ...

Xem thêm...
03 Th3
0

Cây tốt sinh trái tốt

03/03 – Chúa Nhật 8 Thường Niên năm C. “Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”. Lời Chúa: Lc 6, 39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ...

Xem thêm...
02 Th3
0

Điều kiện vào Nước Thiên Chúa

02/03 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 7 thường niên. “Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Lời Chúa: Mc. 10, 13-16 Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến ...

Xem thêm...
01 Th3
0

Bất khả phân ly

01/03 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 7 thường niên. “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”. Lời Chúa: Mc. 10, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên ...

Xem thêm...
28 Th2
0

Quyết liệt theo Chúa

28/02 – Thứ Năm tuần 7 thường niên. “Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục”. Lời Chúa: Mc. 9, 41–50 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Xem thêm...
27 Th2
0

Cộng tác trong thiện chí

27/02 – Thứ Tư tuần 7 thường niên. “Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”. Lời Chúa: Mc. 9, 37-39 Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân ...

Xem thêm...