Chuyên mục: Giáo Lý Dự Tòng

14 Th7
0

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2019 (Khóa VIII)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa VIII (2019) của giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày thứ hai 05/08 và dự kiến kết thúc vào ngày 11/12/2019. Thời khóa biểu cho các lớp cụ ...

Xem thêm...
26 Th2
0

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2019 (Khóa VII)

Các lớp giáo lý dự tòng & hôn nhân khóa VII (2019) của Giáo xứ Tân Định sẽ khai giảng từ ngày 04/03/2019 và kết thúc vào ngày 30/06/2019. Thời khóa biểu cho các lớp cụ thể như sau: + ...

Xem thêm...
escort istanbul escort