Chuyên mục: Giáo Lý Dự Tòng

26 Th2
0

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2019

Trong năm 2019, Giáo xứ Tân Định sẽ tổ chức các lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân, chia làm 2 khóa: + Khóa VI sẽ khai giảng từ ngày 04/03/2019 và kết thúc vào ngày 30/06/2019. + Khóa ...

Xem thêm...