09 Th8
0

Đôi nét về Giáo Xứ Tân Định

Hình thành năm 1861, là một trong các Họ Đạo đầu của Địa phận Tây Đàng Trong. Giáo xứ Tân Định có diện tích rộng lớn để xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ cho các sinh hoạt ...

Xem thêm...