Chuyên mục: Giáo Xứ Tân Định

24 Th3
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 115/Năm C – Chúa Nhật 24/03/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 128. Mỹ cảm của tình yêu được diễn tả trong “cái nhìn” quan chiêm người khác xét như là cứu cánh nơi chính họ, ...

Xem thêm...
22 Th3
0

Thánh lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần cha GB Võ Văn Ánh

“Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ đợi vòng hoa dành cho người công chính”. Câu 7 chương 4 trong thư 2 Timôthê của ...

Xem thêm...
17 Th3
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 114/Năm C – Chúa Nhật 17/03/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 127. Lòng yêu thương trong tình bạn được gọi là “bác ái” khi nó nhận hiểu và trân trọng “giá trị lớn” của người ...

Xem thêm...
09 Th3
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 113/Năm C – Chúa Nhật 10/03/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 126. Trong hôn nhân, niềm vui yêu thương cần được vun sớn. Khi việc tìm kiếm khoái lạc trở thành ám ảnh, nó sẽ ...

Xem thêm...
02 Th3
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 112/Năm C – Chúa Nhật 03/03/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 125. Hôn nhân có thể ví như một tình bạn được đánh dấu bởi đam mê, nhưng đó là đam mê luôn được dẫn ...

Xem thêm...
23 Th2
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 111/Năm C – Chúa Nhật 24/02/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 124. Một tình yêu yếu nhược, không có khả năng chấp nhận hôn nhân như thách đố để đảm nhận và chiến đấu, để ...

Xem thêm...
06 Th1
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 106/Năm C – Chúa Nhật 06/01/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 118. Panta hypoménei. Cụm từ này có nghĩa là tình yêu chấp nhận mọi gian nan thử thách với một thái độ tích cực. ...

Xem thêm...
29 Th12
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 105/Năm C – Chúa Nhật 30/12/2018

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 116. Panta elpizel. Tình yêu không thất vọng về tương lai. Tiếp theo những gì đã được đề cập, cụm từ này nói về ...

Xem thêm...
08 Th12
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 102/Năm C – Chúa Nhật 09/12/2018

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 112. Trước hết, Phao lô nói rằng tình yêu “bao dung tất cả” (panta stégei). Điều này không đơn thuần là chịu đựng sự ...

Xem thêm...
123