Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

(Mt 5,14)

Giờ Thánh lễ

Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00.
Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.

Giải tội thường nhật

Ngày thường: Sau lễ sáng & trước lễ chiều.
Chúa nhật: 17g00-18g00.

Bản tin điện tử

Đăng ký nhận các bản tin điện tử qua e-mail từ Giáo xứ Tân Định.

Thông báo ::

  • Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày quốc tế bệnh nhân

    Thứ Bảy tuần này 11/02/2023, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế bệnh nhân, giáo xứ có tổ chức thánh lễ dành cho các bệnh nhân vào lúc 9g00. Xin anh chị em trưởng khu và đoàn thể phối hợp cùng với gia đình đưa các bệnh nhân đến nhà thờ để các cha chăm sóc mục vụ: Giải tội, xức dầu và tham dự Thánh lễ.

  • Khai giảng Lớp Giáo lý dự tòng & Giáo lý hôn nhân Khóa 14

    Thánh lễ Khai giảng Lớp giáo lý dự tòng khóa 14 tối thứ hai 06/02/2023 lúc 19g00. Thánh lễ Khai giảng Lớp giáo lý hôn nhân khóa 14 tối thứ sáu 10/02/2023 lúc 19g00.

  • Bác ái

    Hôm nay, xin anh chị em quảng đại giúp cho việc xây dựng nhà thờ Chắc Cà Đao – Giáo phận Long Xuyên.

08/02 – Thứ Tư tuần 5 thường niên. “Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”. Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên […]

Tin Giáo xứ ::

Sống đạo ::

Tin Giáo hội ::