Đức Giê-su hỏi: Các anh tìm gì thế? Họ đáp: Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? Người bảo họ: Đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. (Ga 1, 38-39)

Giờ Thánh lễ

Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00.
Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.

Giải tội thường nhật

Ngày thường: Sau lễ sáng & trước lễ chiều.
Chúa nhật: 17g00-19g00.

Bản tin điện tử

Đăng ký nhận các bản tin điện tử qua e-mail từ giáo xứ Tân Định.

Thông báo ::

 • Mời họp Hội đồng Mục vụ

  Mời Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ họp Quý I/ 2021 lúc 19 giờ 00 ngày Chúa nhật 17/01/2021.

 • Tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu

  Thứ hai tuần này bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

  KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT

  Lạy Chúa Giêsu,
  trước ngày chịu chết vì chúng con,
  Chúa đã nguyện cầu
  cho các Tông đồ và tất cả mọi người
  được liên kết với nhau nên một,
  như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

  *

  Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn
  về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

  *

  Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận,
  và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm,
  lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

  *

  Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa
  hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con
  luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

  *

  Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo,
  xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,
  đến Yêu Thương và Sự Thật.

 • Bác ái

  Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái tuần qua được 38 triệu 200 ngàn đồng. Xin cảm ơn anh chị em. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho việc xây dựng giáo điểm Cây Dương.

Sắp diễn ra

21/01 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”. LỜI CHÚA: Mc 3, 7-12 Khi ấy, […]

Tin Giáo xứ ::

Sống đạo ::

Tin Giáo hội ::

Lời Chúa mỗi ngày ::

Chúa Giêsu là ai?

21/01 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Thánh Anê,…