Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.

(Lc 16,10)

Giờ Thánh lễ

Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00.
Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00.

Giải tội thường nhật

Ngày thường: Sau lễ sáng & trước lễ chiều.
Chúa nhật: 17g00-19g00.

Bản tin điện tử

Đăng ký nhận các bản tin điện tử qua e-mail từ Giáo xứ Tân Định.

Thông báo ::

 • Thánh Lễ Khai Giảng Năm Thực Tập Mục Vụ

  Thứ hai tuần này 19/09 có Thánh Lễ Khai Giảng Năm Thực Tập Mục Vụ vào lúc 17 giờ 30. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho Quý thầy.

 • Giáo xứ trao học bổng

  Chúa nhật 18/09 vào lúc 10 giờ sáng, giáo xứ có trao học bổng cho 26 em nghèo học lực từ khá trở lên, gồm có: Cấp 1: 2 em, cấp 2: 10 em, cấp 3: 7 em, cao đẳng – đại học: 7 em.

 • Bác ái

  Hôm nay xin cộng đoàn quảng đại giúp chia sẻ cho hoạt động bác ái từ thiện của giáo xứ và học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo.

 • Lịch tuần

  • Chúa Nhật, 18/09: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
  • Thứ Hai, 19/09: Thánh Junuariô, giám mục, tử đạo.
  • Thứ Ba, 20/09: Thánh Anrê Kim Têgôn, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
  • Thứ Tư, 21/09: THÁNH MATTHÊU, tông đồ, Tác giả sách Tin mừng. Lễ kính.
  • Thứ Năm, 22/09:
  • Thứ Sáu, 23/09: Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
  • Thứ Bảy, 24/09:

Sắp diễn ra

23/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên. – Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời […]

Tin Giáo xứ ::

Sống đạo ::

Tin Giáo hội ::

Lời Chúa mỗi ngày ::