06. Cha LUCIEN EMILE MOSSARD (MÃO)

Tiểu sử

Cha sinh ngày 27-8-1851 tại Dampierre sur Doules (Pháp), sang Việt Nam truyền giáo ngày 30-9-1876.

Tháng 6-1881,Cha Mossard được Đức Cha Colombert cử về Tân Định thay thế Cha Eveil lard, lúc đó tình trạng sức khỏe Cha Eveillard rất suy yếu. Sau khi từ giã công việc Họ Đạo, Cha Eveillard trở về lo công việc Nhà In và dưỡng bệnh. Bà Nhứt Ignace de Jésus, lúc đó là Bề trên các Sơ Dòng Thánh Phaolô đã tận tâm chăm sóc cho Ngài

Cũng như Cha Eveillard, tình trạng sức khỏe của Cha Mossard cũng không được khả quan lắm, nên năm sau, Ngài xin nghỉ công việc trông coi Họ Đạo Tân Định (4/1882).

Năm 1899, Cha Mossard được Tòa Thánh chọn làm Giám Mục địa phận Tây đàng trong (Sài Gòn) và Ngài đã trông coi địa phận đến năm 1920.

Hiện di ảnh của Ngài vẫn còn được lưu ở Tòa Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”