Tòa Tổng Giám Mục: Thiết lập Cơ sở Đào tạo Linh mục tại Tân Định

TÒA TỔNG GIÁM MỤC
Số 242.4-180822-02

QUYẾT ĐỊNH
Thiết lập Cơ sở Đào tạo Linh mục tại Tân Định

Kính gửi: Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng
                 Cha Sở Nhà Thờ Tân Định

Cha Phaolô và Cộng đoàn giáo xứ Tân Định thân mến,

– Xét vì nhu cầu đào tạo linh mục của Tổng Giáo Phận;
– Căn cứ điều kiện cùng khả năng của giáo xứ Tân Định trên tinh thần cùng cộng tác của các thành phần Dân Chúa trong việc đào tạo Linh Mục;
– Chiếu theo ý nguyện của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, sự tán thành của Ban tư vấn cùng sự đồng thuận của Cha Sở và Hội Đồng Mục Vụ giá xứ, đã được thực hiện từ mấy năm qua;

Nay tôi, với quyền hạn và trách nhiệm Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM, quyết định:

Điều 1: Thiết lập cơ sở đào tạo linh mục của Tổng giáo phận tại Nhà Mục Vụ giáo xứ Tân Định. Cơ sở này dành cho việc đào tạo các phó tế trong “Năm Thực Tập Mục Vụ” và các linh mục trẻ trong 5 nam đầu đời linh mục.

Điều 2: Cha Sở và Cộng đoàn giáo xứ Tân Định đảm nhận việc cung cấp cơ sở vật chất và các chi phí cần thiết cho nhu cầu học tập, sinh hoạt và ăn uống của các phó tế và linh mục trong thời gian đào tạo.

Rất mong sự hỗ trợ nhiệt tình của Cha Sở cùng các thành phần Dân Chúa của giáo xứ trong công việc chung này.

Tôi nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của giáo xứ, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nử Maria, thương chúc lành và luôn nâng đỡ quý cha cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tân Định.

Làm tại Tòa Tổng Giám Mục ngày 22 tháng 08 năm 2018
Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG
GIÁM QUẢN TÔNG TÒA
(Đã ký và xác nhận)